Nieuws

Jaarcongres NVGPT 7+8 december

Op vrijdag 8 december 2017 organiseert de NVGPT haar jaarcongres in de Heerlickheijd van Ermelo over 3D. De NVGPT biedt u de unieke kans om in één dag volledig op de hoogte te geraken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 3D. Dit congres is ook bedoeld voor tandartsen in de algemene praktijk en tandtechnici. Alle informatie over het programma en inschrijving vindt u op de site van de NVGPT: http://www.nvgpt.nl/activiteiten/detail/jaarcongres-nvgpt-2017-3d-aan-de-slag-er-mee

nvgpt logo

10:27 pm , november 12, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Jaarcongres NVGPT 7+8 december

MFP-masterclass 7 december 2017

Op 7 december organiseert de onderwijscommissie van de NVGPT een masterclass voor tandartsen MFP in opleiding, onder de titel ‘De rol van de MFP binnen de hoofd-hals oncologie‘. Meer informatie hierover vindt u op de website van de NVGPT.

1:14 pm , oktober 22, 2017 Reacties uitgeschakeld voor MFP-masterclass 7 december 2017

Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz

Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn heeft het Zorginstituut een advies uitgebracht over de zogenaamde aanvullende zorgvormen in de Wlz. Het gaat hierbij om de huisartsgeneeskundige zorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Bekend is dat instellingen dit verschillend organiseren. 
Het Zorginstituut adviseert om deze behandeling voor alle cliënten in een Wlz-instelling onderdeel te laten uitmaken van het gehele Wlz-pakket (zie bijlage voor de kernboodschap pakketadvies Wlz-behandeling). Nu zijn daarin nog verschillen die vanuit de historie zijn te verklaren. Als dit advies wordt opgevolgd leidt dit ertoe dat instellingen mogelijk opnieuw moeten nadenken hoe zij deze behandeling organiseren. Het gehele advies inclusief de onderzoeksreportage is te lezen via de website van het Zorginstituut: https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2017/09/27/advies-positonering-behandeling-in-de-wlz

Bij het onderzoek, dat in aanloop naar het advies heeft plaatsgevonden, zijn Cobijt en de KNMT betrokken geweest. Beide partijen hebben geadviseerd om tandheelkundige zorg die onder de Wlz valt in de huidige vorm, onder te brengen bij de bestaande aanspraken uit de Zorgverzekeringswet. Helaas is dat advies niet overgenomen. In een reactie op het concept-advies is door ANT, Cobijt, KNMT, NVM, ONT. NVGd en VBTGG aangegeven welke problemen in de uitvoeringspraktijk zij voorzien (zie bijlage ).

Op basis van dit advies zal onderzoeksbureau Significant in opdracht van VWS een aanvullend onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop de Wlz-behandeling in de ouderen- en gehandicaptenzorg is georganiseerd. Het gaat hierbij om de huisartsgeneeskundige zorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Met dit onderzoek willen ze de verschillen in de huidige uitvoeringspraktijk in beeld brengen. Daarnaast willen ze ook in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor de uitvoeringspraktijk als dit advies wordt overgenomen. Daarmee moet het onderzoek voor instellingen tot bruikbare resultaten leiden, zoals inzicht in het palet aan keuzes voor de inrichting van de Wlz-behandelfunctie. Voor de eerste inventarisatie worden 50 zorgaanbieders (lees: zorginstellingen) benaderd om informatie over de huidige uitvoeringspraktijk en de consequenties voor de uitvoeringspraktijk als het advies beleid wordt, aan te leveren. Dat gebeurt door middel van telefonische interviews. Medio november  vinden werksessies plaats, waarvoor de stakeholders (waaronder beroepsverenigingen) experts aan kunnen leveren. Cobijt werkt op dit punt nauw samen met de KNMT.

Meer informatie is bijgevoegd op de Cobijt-webpagina betreffende Wlz: http://www.cobijt.nl/wlz-digitalisering-vecozo/

12:37 pm , oktober 22, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz

Duiding van het Zorginstituut aangaande aanspraak op fronttandvervanging bij jeugdigen

Wanneer is vastgesteld en vastgelegd dat het trauma voor de achttiende jaar heeft plaatsgehad en de verwijdering voor de drieëntwintigste jaar, is er sprake van verlies van een geheel gebitselement in de zin van artikel 2.7 lid 6 van het Besluit zorgverzekering. Voor meer toelichting hierop, door het Zorginstituut, zie deze webpagina.

9:18 pm , september 19, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Duiding van het Zorginstituut aangaande aanspraak op fronttandvervanging bij jeugdigen

Duiding ZN op eigen bijdrage i.r.t. maatman-beginsel

De eigen bijdrage wordt slechts berekend over het deel van de behandeling dat bij de patient zou zijn uitgevoerd wanneer hij in de perifere praktijk zou zijn behandeld. Dit betekent dat de hoogte van de eigen bijdrage voor gebitsprothetische zorg voor patiënten met een centrumindicatie niet hoger is dan die van mensen zonder zo’n indicatie. Voor meer toelichting, kijkt u op de webpagina.

9:06 pm , september 19, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Duiding ZN op eigen bijdrage i.r.t. maatman-beginsel

NZa beleidsregel Instellingen bijzondere tandheelkunde per 01-01-2018

Voor een toelichting op de nieuwe beleidsregel van 2018 voor Instellingen Bijzondere Tandheelkunde, kijkt u op de webpagina Regelgeving > Wetgeving > Beleidsregels

8:57 pm , september 19, 2017 Reacties uitgeschakeld voor NZa beleidsregel Instellingen bijzondere tandheelkunde per 01-01-2018

COBIJT-BNS dagen op 29 en 30 september 2017

De Bij- en Nascholingsdagen van Cobijt vinden plaats op 29 en 30 september aanstaande.

Kijk op de pagina BNS-dagen Cobijt voor meer informatie en inschrijving!

BNS-dagen Cobijt

9:14 pm , augustus 13, 2017 Reacties uitgeschakeld voor COBIJT-BNS dagen op 29 en 30 september 2017

KRT-punten voor visiteuren Cobijt

COBIJT-leden die als visiteur hebben opgetreden binnen de accreditatieronde, kunnen (met terugwerkende) kracht punten voor hun KRT-registratie aanvragen. Hiervoor kan het visitatiebewijs opgegeven worden dat Cobijt verstrekt.

De KRT hanteert:

Visitatie afnemen (optreden als visiteur)
Onderlinge visitatie is een vorm van kwaliteitstoetsing, waarbij tandartsen elkaar feedback geven ter verbetering van de tandheelkundige kwaliteit.
1 uitgevoerde visitatie = 4 KRT-punten. Maximaal 40 KRT-punten per registratieperiode.

7fDkpIsx

9:59 am , juni 4, 2017 Reacties uitgeschakeld voor KRT-punten voor visiteuren Cobijt

Digitalisering in Wlz

In de Wlz wordt een digitalisering uitgevoerd, met een koppeling aan het VECOZO-systeem.

Met inloggen vindt u informatie en toelichtingen hierover, op de webpagina http://www.cobijt.nl/wlz-digitalisering-vecozo/ 

wlz_naam_1

 

8:05 pm , mei 15, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Digitalisering in Wlz

Quickscan ZiN, eigen bijdragen gebitsprotheses per 2017

De Quickscan die is uitgevoerd door ZiN is, met inloggen, te vinden over eigen bijdrages (voor leden).

HRM-quickscan

6:17 am , april 21, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Quickscan ZiN, eigen bijdragen gebitsprotheses per 2017