Nieuws

Evaluatie visitatieronde 3

Tijdens de ALV van 15 april 2019 is een presentatie verzorgd door een lid van de accreditatiecommissie van COBIJT.

Tijdens deze presentatie is een toelichting gegeven op de evaluatie van visitatieronde 3 van COBIJT. U vindt de gegeven presentatie in dit nieuwsbericht.  Dit vormt ook een opmaat naar discussie op de bijeenkomst op 23 mei, waar voorbereiding op visitatieronde 4 wordt besproken.

 

7:09 pm , april 24, 2019 Reacties uitgeschakeld voor Evaluatie visitatieronde 3

Inventarisatie software-systemen in CBT´s

Naar aanleiding van een ALV van COBIJT in het najaar van 2017, is een inventarisatie gedaan naar welke software-systemen worden gebruikt binnen de Bijzondere Tandheelkunde en specifieker binnen CBT´s.

Er is een onderverdeling gemaakt in software van de koepelorganisatie, of er een koppeling is tussen de software van het CBT en de koepelorganisatie, mogelijkheid tot facturatie en de opslag van röntgenfoto´s.

Om vanuit een individueel CBT te kunnen zien of er m.b.t. een specifieke software meerdere gebruikerservaringen zijn bij andere CBT´s, stelt COBIJT dit overzicht ter beschikking.

Overzicht centra

6:50 pm , april 24, 2019 Reacties uitgeschakeld voor Inventarisatie software-systemen in CBT´s

Inschrijven COBIJT-BNS van start !

De inschrijving voor de BNS-dagen van COBIJT voor 2019 is begonnen !

Vind alle informatie en schrijf u in via deze link.

 

6:16 pm , april 24, 2019 Reacties uitgeschakeld voor Inschrijven COBIJT-BNS van start !

Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg, anesthesiologie bij ASS

De domeinnaam van de website van de Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg is gewijzigd in www.autismevriendelijkemondzorg.nl.

 

Op initiatief van de Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg heeft de Sectie Kinder-anesthesiologie het document ‘Aanbevelingen voor anesthesiologische zorg aan kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)’ geaccordeerd en op de website geplaatst.

 

2:20 pm , maart 3, 2019 Reacties uitgeschakeld voor Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg, anesthesiologie bij ASS

Consultatie NZa-uitvoeringstoets Wlz-behandeling

Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft het Zorginstituut in september 2017 een advies uitgebracht over de zogenaamde aanvullende zorgvormen in de Wlz. Het gaat hierbij om de huisartsgeneeskundige zorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Bekend is dat instellingen dit verschillend organiseren.

Het Zorginstituut adviseert om deze behandeling voor alle cliënten in een Wlz-instelling onderdeel te laten uitmaken van het Wlz-pakket (zie voor meer informatie  https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2017/09/27/advies-positonering-behandeling-in-de-wlz). D.w.z. dat het onderscheid in aanspraak op zorg tussen mensen die in een geïnstitutionaliseerde woonvorm verblijven met alleen een indicatie voor verblijf en mensen met een aanvullende indicatie voor behandeling wordt weggenomen.

Begin dit jaar is de NZa gevraagd een uitvoeringstoets te doen en een advies uit te brengen over de financiële consequenties en een bekostigingsmodel van de voorgestelde pakketwijziging.

Recent heeft de NZa een consultatiedocument opgeleverd, waarop een gezamenlijke reactie is gegeven door ANT, Cobijt, KNMT, NVIJ, NVM, ONT, NVGd en VBTGG.

De NZa brengt eind januari 2019 haar advies uit aan de minister. Op dat moment weten we hoe onze reactie daarin is verwerkt en zullen we u nader inhoudelijk informeren

6:34 pm , november 21, 2018 Reacties uitgeschakeld voor Consultatie NZa-uitvoeringstoets Wlz-behandeling

COBIJT in RADAR (AvroTros)

Op maandag 24 september 2018 is in een aflevering van het tv-programma Radar (AvroTros) een item aan de orde geweest die betrekking had op tandheelkundige problematiek in navolging van oncologische behandeling. Daarbij is Rick van der Pas (voorzitter COBIJT) als tafelgast aanwezig geweest, op de website van Radar zijn ook reacties te vinden van Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. U vindt de aflevering en informatie op de website van Radar.

9:32 pm , november 19, 2018 Reacties uitgeschakeld voor COBIJT in RADAR (AvroTros)