Nieuws

Blauwe maandag

Geachte collega’s, beste leden

Terugkijkend op een enerverend en inspirerend weekend in Twente, gieren er nog allerlei emoties door mijn lijf en hoofd, die nu de eerste dagen in een nieuwe functie beleven. Allereerst is er trots; trots op de congrescommissie, die er telkens weer in slaagt bepaalde tradities, die samenhangen met de BNS-dagen in Enschede, in ere te houden. Tradities als een uitdagende heenreis, boeiende voordrachten door bijzondere sprekers, mooi weer in Twente, een keigezellig feest met leuke nieuwe ontmoetingen, maar ook met (“en schrijf op (buschauffeur):”) hobbels op de weg.
Naast die trots is er een gevoel van klein verdriet. Paul en Marco verlieten het bestuur. De een was al een vriend, de ander is er een geworden. Zij maakten het bestuur voor mij een warm nest waar ik , vanwege mijn tandheelkundige achtergrond als vreemde eend, in mijn nieuwe rol kon groeien. Ik denk daar met veel dankbaarheid aan terug.
Tot slot is er een gedreven gevoel. Het zijn roerige tijden momenteel die verlangen om daadkrachtig deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Zodat de koers die we momenteel bevaren steeds verder te kunnen vervolgen naar dat stipje aan de horizon. Onder voortdurende controle van ons kompas, welteverstaan.
Een van de leidraden die de koers mede bepalen is het nieuwe document “Toekomst van de Bijzondere Tandheelkunde”, opgesteld door de NMT, in samenwerking met onder ander het Cobijt bestuur en welke momenteel ter consultatie wordt aangeboden . Dit document willen we graag voorleggen aan de leden met het verzoek te voorzien van je commentaar. Opdat de pictogrammen met de duim door jullie op de goeie manier worden opgeplakt. Naast je duim kun je Cobijt ook verder ondersteunen in zijn taken. Het bestuur wenst de hiaten, die zijn ontstaan door het vertrek van Paul en Marco, aan te vullen. Zij streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de leden en zoekt daarom een spreiding van diversiteit aan differentiaties en centra waar men werkzaam is. Daarnaast worden er voor diverse specifieke taken van het bestuur nieuwe commissiesamenstellingen gemaakt. Zo is de visitatiecommissie nog op zoek naar leden die geïnteresseerd zijn hierin te participeren. Indien je ambities hebt een bijdrage te leveren aan Cobijt of wenst verdere toelichting, schroom niet om contact op te nemen.
Ik stond vanmorgen op en dacht: “Als maandagen normaal gesproken geel waren, dan geeft dan een andere dimensie aan blauwe maandag!”.

Hartelijke groet,

Rick van der Pas

VECOZO Machtigingenportaal: ook voor Mondzorg

Mondzorgpraktijken kunnen vanaf heden machtigingen aanvragen voor een tandheelkundige behandeling via het Machtigingenportaal van VECOZO. Dat werkt simpel, snel en efficiënt.

Meer informatie vindt u op we website van VECOZO.

Molendijk onderscheiden met de Andreaspenning van de stad Amsterdam

Een mooi verslag van deze dag, geschreven door collega Eijkman, leest u op de website van de NTvT.

Tandarts Kraaijenhagen koninklijk onderscheiden

Tandarts Annelies Kraaijenhagen van het HagaZiekenhuis is vanwege haar grote verdiensten voor de tandheelkundige zorg in regio Haaglanden koninklijk onderscheiden. Zij kreeg de onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, tijdens haar afscheidssymposium op 21 juni 2013 uit handen van locoburgemeester en wethouder Rabin Baldewsingh.

Lees verder op de website van het HagaZiekenhuis

Kostenonderzoek Mondzorg update 01.07.2013

Onlangs hebben vele leden van Cobijt een aangetekend schrijven ontvangen van de NZa naar aanleiding van het kostenonderzoek mondzorg 2013.

Meer hierover lees je in onderstaande brief, deze kan je alleen zien wanneer je ingelogd bent.

[wpdm_file id=32]

Nieuwe website online, ledenadministratie gewijzigd

Beste COBIJT-ers,

U hebt er allen wat langer op moeten wachten dan we hadden gehoopt, maar nu krijgt u dan toch volop de gelegenheid op onze nieuwe website te surfen.

Met betrekking tot onze ledenadministratie is er het een en ander gewijzigd. U kunt niet langer, na inloggen, uw eigen gegevens aanpassen. Daarvoor in de plaats willen we u vragen uw wijzigingen voortaan door te geven aan ons ambtelijk secretaris Paul Schmitz via secretariaat@cobijt.nl.

Uiteraard zijn we ook benieuwd wat u van onze nieuwe website vindt. Op- of aanmerkingen en goede suggesties zijn welkom op webmaster@cobijt.nl

Rest ons nog u veel succes te wensen met het Mondzorg onderzoek, maar vooral ook een hele fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,

Het COBIJT-bestuur

Mondzorg onderzoek 2013

Onderzoeksbureau Deloitte Consulting BV start in opdracht van de NZa een onderzoek naar de opbrengsten, productie, praktijkkosten en tijdsbesteding bij aanbieders van mondzorg. Met deze gegevens onderbouwt de NZa de tarieven voor de mondzorg in 2014.
Cobijt is op twee manieren betrokken bij dit onderzoek:
1.Cobijt maakt deel uit van de Klankbordgroep Mondzorg
2.Cobijt zal met de NZa aan tafel gaan om de toekomst van de bijzondere tandheelkunde te bespreken en knelpunten proberen op te lossen.
Ter voorbereiding hierop willen we een managersbijeenkomst organiseren, waarin de opzet en de uitvoering van het onderzoek nader toegelicht zal worden. De NZa en Deloitte hebben hun medewerking daaraan al toegezegd.
Bij Onderzoek BT leest u hier meer over.

Kort geding NMT afgewezen (12/9/2012)

De voorzieningenrechter heeft op 12 september de vorderingen afgewezen in het kort geding dat de NMT samen met andere mondzorgkoepels aanspande tegen de Staat.

Meer informatie leest u op de website van de NMT of Rechtspraak.nl.

Mondzorg onderzoek 2013 Bijzondere Tandheelkunde

In de nieuwsbrief van 1 juli 2013 is aangekondigd dat Cobijt een schaduwonderzoek wil houden, naast het kostenonderzoek van de NZa. Cobijt wil met de uitkomsten van het schaduwonderzoek goed voorbereid zijn op de beleidsdiscussie met de NZa en andere belangenvertegenwoordigers in de mondzorg. Cobijt hecht er derhalve grote waarde aan als u de informatie wilt delen en ons een kopie van de ingevulde vragenlijst wilt sturen.

Meer informatie hierover leest u in onderstaande brief:

[wpdm_file id=64 title=”true” ]

Op maandag 13 mei 2013 heeft een bijeenkomst, georganiseerddoor Cobijt en Deloitte, plaatsgevonden over het mondzorgonderzoek 2013 van deNZa.
Het verslag hiervan treft u hieronder.

application/pdf 20130513 Verslag bijeenkomst CBT.pdf
application/pdf presentielijst 13052013.pdf

Lijsten met centra die betrokken zullen worden bij het onderzoek.

Had u in 2012 een individuele NZa-beschikking voor Bijzondere Tandheelkunde of voor anesthesie en staat u niet op de lijst, laat het even weten: j.caris@cbtrijnmond.nl

application/pdf Lijst zelfstandige CBT 14052013.pdf
application/pdf Lijst CBT in ziekenhuizen 14052013.pdf
application/pdf Lijst AWBZ centra 14052013.pdf
Op maandag 22 april vond bij de NMT een managersbijeenkomst plaats waar we in een presentatie van Jo Caris (Cobijt), Harold Scholman (NZa) en Stefan Aussems (Deloitte) op de hoogte werden gebracht over het Nza mondzorgonderzoek 2013.
Er werd uitleg gegeven over het ‘waarom’  van dit onderzoek, de tijdsspanne waarin alles afgerond zal worden en de bijzondere positie van de bijzondere tandheelkunde in dit onderzoek.

Hieronder treft u een PDF-print van de presentatie.

Een dezer dagen zal een concept-vragenlijst naar de leidinggevenden van de centra gestuurd worden. Deze worden gevraagd daarop te reageren voor 13 mei 2013. Op 13 mei 2013 is een nieuwe managersbijeenkomst, waarin een workshop zal plaatsvinden. In deze workshop zullen verder de mogelijkheden en de beperkingen van het aanleveren van betrouwbare en vergelijkbare cijfers voor de bijzondere tandheelkunde met elkaar gedeeld worden. Op basis van de resultaten van deze workshop zal de definitieve vragenlijst opgesteld worden.

Op 23 mei 2013 zal aan de centra met een NZa-tarief de vragenlijst toegestuurd worden. Deze centra zullen voor eind juni 2013 de vragenlijsten moeten invullen. In de zomer van 2013 zal Deloitte de gegevens naast elkaar leggen en de bevindingen voorleggen aan de NZa.

Een intensief traject met een hoge tijdsdruk. Cobijt zal proberen iets meer ruimte voor de invulling te vragen. De tijdsdruk zal echter blijven.

Reserveer in elk geval 13 mei bij Mercure in Nieuwegein. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang vanaf 19.30 uur. Voor koffie en broodjes is gezorgd.

application/pdfWorkshop Mondzorg in kaart 2013 22-04-2013.pdf

Onderzoeksbureau Deloitte Consulting BV start in opdracht van de NZa een onderzoek naar de opbrengsten, productie, praktijkkosten en tijdsbesteding bij aanbieders van mondzorg. Met deze gegevens onderbouwt de NZa de tarieven voor de mondzorg in 2014.


Cobijt is op twee manieren betrokken bij dit onderzoek:
1.Cobijt maakt deel uit van de Klankbordgroep Mondzorg
2.Cobijt zal met de NZa aan tafel gaan om de toekomst van de bijzondere tandheelkunde te bespreken en knelpunten proberen op te lossen.

Ter voorbereiding hierop willen we een managersbijeenkomst organiseren, waarin de opzet en de uitvoering van het onderzoek nader toegelicht zal worden. De NZa en Deloitte hebben hun medewerking daaraan al toegezegd.


Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op
maandag 22 april 2013 om 19.30 uur bij de NMT in Nieuwegein.

In onderstaande brief van Rick van der Pas en Jo Caris leest u hier meer over
application/msword UItnodiging managersbijeenkomst 22april 2013.doc
application/pdf Aankondigingsbrief onderzoek mondzorg DEF 15032013.pdf
application/pdf Nieuwsbrief RvdP_JC maart 2013.pdf

2012 vrije tarieven

Experiment Vrije Tarieven Tandheelkunde per 01-2012

De aanwijzing van minster Schippers over de beëindiging van het experiment vrije tarieven is op 20 juli in de Staatscourant gepubliceerd.

application/pdf Einde experiment vrije tarieven tandheelkunde
Belangrijke documenten.
(Voor de meest actuele versie kijkt u het beste op de website van de nzA)
application/pdf Prestatiebeschrijvingen Mondzorg per 1 juli 2012
application/pdf Regeling Mondzorg
application/pdf Experiment vrije prijzen mondzorg 2012
Hieronder vindt u, na inloggen, verschillende documenten die zijn besproken tijdens de managersvergadering. Enkele daarvan kunnen een hulpmiddel zijn bij de voorbereidingen die u zult moeten treffen voor januari 2012.Meer informatie over kwaliteitsindicatoren vindt u bij Kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen.