Beleidsagenda

Beleidsagenda 2018

Cobijt Beleidsagenda 2018

 • Belangenbehartiging/vertegenwoordiging leden en hun zorgverlenende organisaties
  o Aanspraak
  o Eigen bijdrage
  o Machtigingportalen
  o Beleidsregel
 • Ontwikkelen van uitkomstindicatoren
  o Samenwerking
 • Platform uitwisseling standaarden in procedures en regelingen praktijkvoering
 • Oriëntatie visitatieronde IV
  o Herziening kwaliteitsdocument extreem kokhalzen
  o Herziening consensus angstbegeleiding
 • Platform voor samenwerking wetenschappelijke verenigingen
  o Uniforme kwaliteitsborging differentiaties BT
  o Mondzorg Wlz
 • Beschikbaarheidbijdrage (capaciteitsontwikkeling integraal opleidingsplan)
 • Draagvlak opleidingen
  o Rapportage capaciteitsonderzoek
 • Bestendigen van toegankelijkheid van mondzorg voor bijzondere zorggroepen