Beleidsagenda

Beleidsagenda 2017

Cobijt Beleidsagenda 2017

  • Belangenbehartiging/vertegenwoordiging leden en hun zorgverlenende organisaties
  • Bestendigen van toegankelijkheid van mondzorg voor bijzondere zorggroepen
  • Beschikbaarheidbijdrage (capaciteitsontwikkeling integraal opleidingsplan)
  • Platform voor samenwerking wetenschappelijke verenigingen
  • Platform uitwisseling standaarden in procedures en regelingen praktijkvoering
  • Ontwikkelen van uitkomstindicatoren