Psychologen Bijzondere Tandheelkunde

Landelijke werkgroep Psychologen Bijzondere Tandheelkunde

In diverse disciplines van de bijzondere tandheelkunde wordt samengewerkt met psychologen. Te denken valt bijvoorbeeld aan diagnostiek en/of behandeling van extreem angstige volwassenen, patiënten waarbij psychologische comorbiditeit een rol speelt, kokhalsproblematiek, gehandicaptenzorg, chronische pijn, gedragsproblemen bij kinderen etcetera. Psychologen van verschillende Nederlandse Centra voor Bijzondere Tandheelkunde hebben zich verenigd in de ‘landelijke werkgroep Psychologen Bijzondere Tandheelkunde’. Dit gedeelte van de website is gereserveerd voor informatie vanuit de werkgroep.

Psychologen verbonden aan Centra voor Bijzondere Tandheelkunde:   Werkgroep Psychologen Bijzondere Tandheelkunde (PsyBT)

Bijeenkomst PsyBT op 4 juni 2014, verslag: Werkgroepbijeenkomst 4 juni , zie ook LinkedIn