BNS-dagen Cobijt

De Bij- en NaScholingsdagen van Cobijt zijn getiteld ‘Uitvergroot: inzoomen’ en vinden plaats op 29 en 30 september 2017.

Om een patiënt optimaal van dienst te kunnen zijn, zijn vaardigheden en kennis nodig. Als de oorzaak van de klachten niet voor de hand ligt, of de aandoening zeldzaam is, dan is soms zelfs kennis van details of van voor het oog niet zichtbare processen en structuren vereist. Anderzijds, een behandelaar die zich in complexe situaties stort op de details en vervolgens het overzicht verliest, doet zijn patiënt ook tekort. Daarmee is het thema voor de bij- en nascholingsdagen van COBIJT aflevering 2017 verklaard: ‘Uitvergroot: inzoomen’.
We nodigen experts uit om u bij te praten op het gebied van histologie: onontbeerlijk om oncologische processen en de gewenste behandeling te begrijpen. Cytologische kennis verklaart problemen die te maken hebben met een droge mond. Is uw anatomische kennis up to date? Verstoorde anatomie kan verklarend zijn voor niet-begrepen (pijn-)klachten in het aangezicht. Micro-organismen vormen (onzichtbare) bedreigingen voor de gezondheid, maar de medicamenteuze behandeling roept vervolgens vragen op ten aanzien van resistentie. U wacht een divers programma met boeiende sprekers.

 

Op de website van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting vindt u hierover alle informatie en de mogelijkheid tot inschrijving !

 

Een indruk van eerdere congressen: