Congressen en Cursussen


14 december 2018 | NVGPT | Ermelo

Op vrijdag 14 december 2018 organiseert de NVGPT haar jaarcongres in de Heerlickheijd van Ermelo met als thema ‘Prosthodontics/in focus’. Alle informatie vindt u op de website.

Op donderdag 13 december 2018, daags voor het NVGPT-congres, vindt er een gnathologisch precongres plaats met een dagvullend programma met als thema ‘Psychologie bij orofaciale pijn en dysfunctie’. Alle informatie hiertoe vindt u op deze webpagina.


11 januari 2019 | SCEM | Ede

Op vrijdag 11 januari 2019 vindt de Landelijke dag voor de Preventieassistent IX plaats de Reehorst in Ede, de doelgroep is preventieassistenten, preventieassistenten in opleiding en mondhygiënisten. Kijk voor meer informatie op https://www.scem.nl/evenement/fields-9/1439-landelijke-dag-voor-de-preventieassistent-ix.html of bekijk het programma.


17 + 18 januari 2019 | NVVRT | Amsterdam

Op donderdag 17 januari 2019 vindt het congres Dynamisch Keramisch plaats en op vrijdag 18 januari 2019 het NVVRT jaarcongres. Beide congressen over Restauratieve Tandheelkunde en beiden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Kijk voor meer informatie over het Dynamisch Keramisch congres op: http://www.dynamisch-keramisch.nl.U kunt zich inschrijven voor het NVVRT congres (met vroegboekkorting) via deze link.


17 januari 2019 | ACTA | Amsterdam

Anti-angsttechnieken voor gevorderden. Het behandelen van patiënten met angst voor de tandheelkundige behandeling is soms weerbarstige materie. Echter, naarmate u meer kennis en vaardigheden op het gebied van angstreducerende behandelstrategieën in huis heeft, verloopt de behandeling eenvoudiger.Deze cursus is een vervolg op de (basis)cursus ‘Angstbeheersing in de praktijk’ en biedt de mogelijkheid u te bekwamen in twee van de meest krachtige methodieken om angst van patiënten te reduceren: cognitief herstructureren en graduele blootstelling.De nadruk ligt op het op systematische wijze ‘uitdagen’ van zogenaamde disfunctionele kernopvattingen en het opzetten en uitvoeren van ‘exposure in vivo’ behandelingen of gedragsexperimenten. Een groot gedeelte van de cursus bestaat uit praktische oefeningen en tips, onderbouwd met ‘live-’ en videodemonstraties. Klik hier voor meer informatie en inschrijving.


23 januari 2019 | BT-Academy | Amsterdam

Woensdag 23 januari 2019 van 15.00 – 19.30 uur vindt de combimasterclass ‘Bruxisme bij bijzondere zorggroepen’ plaats. Tijdens deze masterclass verzorgen Peter Wetselaar (Tandarts-gnatholoog, tandarts-slaapgeneeskundige, restauratief tandarts en Chef de Clinique Orofaciale Pijn en Disfunctie op ACTA) en Claar Wierink (tandarts-geriatrie, SBT en MondVitaal) samen het programma. De middag start met een lezing van Peter Wetselaar `Bruxisme, diagnostiek en behandeling. Hoe toepasbaar bij bijzondere zorggroepen?’, daarop volgt een presentatie van hun beiden met casuïstiek van bruxisme in de geriatrie en gehandicaptenzorg, waarin de interactie met de deelnemers wordt gezocht. U kunt zich opgeven voor de masterclass via www.bt/academy.nl .


25 januari 2019 | BT-academy | Amsterdam

Vrijdag 25 januari 2019 vindt de cursus ‘Preventie en parodontologie bij kwetsbare ouderen’ plaats bij BCN (Hoogoorddreef 5) te Amsterdam (09.00-16.00 uur). Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde. Kersti de Lugt-Lustig zal u overtuigen van het belang van integrale mondzorg in een zorginstelling, de organisatie die daarvoor nodig is en de rol die een mondhygiënist hierin kan spelen. Annemiek Laan informeert u over de verschillende mondverzorgingsmiddelen die gebruikt kunnen worden in de geriatrie. Het middagprogramma wordt verzorgd door prof. dr. Marja Laine, tandarts. U kunt zich voor de cursus opgeven via de website www.bt-academy.nl


25 januari 2019 | VPM | Bunnik

Het 15e VPM-congres heeft plaats op vrijdag 25 januari 2019 in De Landgoederij in Bunnik (bij Utrecht). Mocht u willen deelnemen, profiteer dan van het speciale voorinschrijftarief tot en met 30 november aanstaande. Aanmelding voor het congres verloopt via de website: https://www.promotiemondhygiene.nl/15e-vpm-congres-2019  of bekijk de flyer.


13 februari 2019 | BT-Academy | Amsterdam

Op woensdag 13 februari 2019 vindt een masterclass opleiding tandarts angstbegeleiding plaats. Prof.dr. Ralph Kupka, hoogleraar Bipolaire Stoornissen van het Amsterdam AMC & VU Medisch Centrum, verzorgt tijdens deze masterclass een presentatie: ‘Ups en Downs: het ruige landschap van de bipolaire stoornis’. U kunt zich voor de masterclass opgeven via de BT-Academy website: www.bt-academy.nl


8 maart 2019 | BT-academy | Amsterdam

Vrijdag 8 maart 2019 vindt de cursus ‘Impact van grijs in de praktijk; wat is geriatrische tandheelkunde’ plaats in het ACTA-gebouw (13.00-17.00 uur). Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde. U kunt zicht opgeven via de website www.bt-academy.nl of via ilse.van.druten@bt-academy.nl. Meer informatie vindt u in dit document


14 maart 2019 + 28 maart 2019 | ACTA | Amsterdam

Op 14 maart en 28 maart 2019 vindt de SBT cursus ‘Kindertandheelkunde’ plaats. De SBT cursus wordt in samenwerking met ACA Dental Education georganiseerd. De cursus (1,5 dag) wordt gehouden in het ACTA-gebouw te Amsterdam. Het ACTA-gebouw is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De docent van deze cursus is dr. Martine van Gemert-Schriks. Klik hier voor meer informatie over de cursus, de kosten en om u in te schrijven. U kunt zich ook per email opgeven (r.evendik@acta.nl). Vergeet dan niet uw persoonlijke gegevens op te geven, de factuurdebiteur en het emailadres voor de factuur.


14 maart 2019 | ACTA | Amsterdam

Angst voor de tandheelkundige behandeling is een wijdverbreid en diepgeworteld fenomeen. Er zijn verschillende oorzaken van angst denkbaar, maar veelal is angst het gevolg van negatieve ervaringen in de jeugd. In veel gevallen heeft de patiënt het nodige te verduren gehad bij de schooltandarts. In andere gevallen is er sprake van een onderliggende psychiatrische stoornis. Extreme angst kan het uitvoeren van een behandeling behoorlijk belemmeren. De 1-daagse cursus ‘Angstbeheersing in de praktijk’ is gericht op het ontwikkelen van een begrip van het fenomeen ‘Angst voor de tandheelkundige behandeling’ en het aanleren van praktische vaardigheden voor het adequaat en flexibel omgaan met de angstige patiënt. De cursus omvat naast recente theoretische inzichten en kennis van angststoornissen ook oefeningen in het gebruik van effectieve behandelstrategieën, zoals het toepassen van afleidingstechnieken, graduele ‘exposure’ en gedragsexperimenten. Een groot gedeelte van de cursus bestaat uit praktische oefeningen en tips, onderbouwd met ‘live’- en videodemonstraties. Klik hier voor meer informatie en inschrijving.


15 maart 2019| ACTA | Amsterdam

Gebit of juist geen gebit: keuzes en oplossingen bij de oudste patiënten. Door de vergrijzing en toegenomen gemiddelde leeftijd van de bevolking in combinatie met een afname van het aantal edentate patiënten is er een sterk progressieve vraag naar tandheelkundig zorg voor ouderen. In deze cursus worden verschillende facetten van ouder worden en veroudering besproken, zowel in algemene zin als met focus op het orofaciale gebied. Hierbij komt zowel dentate als edentate patiëntenproblematiek aan bod. Daarnaast worden casuspresentaties aangeboden voor plenaire bespreking van behandelplanningen. Docenten: prof. dr. Jan de Lange & dr. Claar van der Maarel Wierink & dr. Hanna Willems. Klik hier voor meer informatie en inschrijving.


15-17 mei 2019 | ECG | Amersfoort

Het jaarcongres van het European College of Gerodontology vindt mei 2019 plaats in Nederland. Een unieke gelegenheid om een internationaal congres op het gebied van de gerodontologie bij te wonen! Tot 15 januari a.s. geldt een vroegboek-tarief. Zie voor meer info: Gerodontology Congress


4 oktober 2019 | ACTA | Amsterdam

Behandelplanning en specifieke tandheelkundige problemen bij mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, deel I en deel II op  vrijdag 4 oktober 2019 (ACTA Amsterdam). Iedere tandarts die mensen met een beperking behandelt, merkt dat bij het opstellen van een behandelplan en bij de uitvoering daarvan rekening moet worden gehouden met de beperking. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de problemen die zich voordoen bij de behandeling van ernstig spastische patiënten, bij ernstige vormen van bruxisme of erosies, bij patiënten waarbij de behandeling en mondverzorging door een beperkte coöperatie lastig is of problemen bij de acceptatie van uitneembare voorzieningen. Daarnaast zijn er in relatie tot verschillende beperkingen en/of syndromen enkele specifieke zaken die een directe invloed op de mondzorg hebben. In deze workshop wordt aan de hand van casuïstiek samen met de cursisten bekeken welke informatie belangrijk is en welke afwegingen gemaakt worden bij het opstellen van een goed behandelplan. In de ochtend (1e deel) van deze cursus  worden de volgende onderwerpen behandeld: syndromen, epilepsie en sedatie/algehele anesthesie. In de middag (2e deel) komen de volgende onderwerpen aan bod: downsyndroom, gedragsproblemen en klinische genetica. Docent: Dyonne Broers. Klik hier voor informatie en inschrijving.

 

Mist u een congres of cursus in dit overzicht en wilt u deze onder de aandacht brengen ? Mail
thumbnail