Congressen en Cursussen

 


19 maart 2019| BT-academy | Amsterdam

De cursus EMB, omgaan met mensen met een meervoudige beperking, is op dinsdag 19 maart 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur in het ACTA gebouw. Ontvangst vanaf 08.30 uur bij de balie op de begane grond. Opgeven voor de trainingsdag kan bij Ilse van Druten opleidingscoördinator BT-Academy, Ilse.van.druten@bt-academy of via de website www.bt-academy.nl. 


20 maart 2019 | ACTA | Amsterdam

Optimale Patiëntcommunicatie: 20 maart (09.00-12.15 uur),  € 325,- (ACTA) Waar kunt u op letten om met patiënten op een prettige manier te communiceren? Allereerst met uw eigen basishouding, fysiek en mentaal. En welke vooronderstellingen bevorderen de communicatie? Hoe kunt u door de ander te ‘spiegelen’ en afgestemd te zijn uw gezamenlijke doelen soepeler bereiken? Een andere, essentiële manier om af te stemmen is meta-communiceren en zich in de ander verplaatsen. In deze workshop leert u af te stemmen op zowel het verbale als non-verbale gedrag van uw patiënt. U leert diverse taalpatronen herkennen en afgestemde vragen te stellen. En u leert verschillende posities in een gesprek in te nemen, zodat uw eigen gedachten en die van de patiënt concreet en inzichtelijk worden. Dat bevordert en stroomlijnt de communicatie, zorgt ervoor dat mensen zich gezien en gehoord voelen en helpt de patiënt te motiveren voor een (angst)behandeling.  Klik hier voor meer informatie.


29 maart 2019 | ACTA | Amsterdam

Motivational Interviewing: 29 maart en 10 mei (2 halve dagen), € 395,- (ACTA): meestal gaat het prima met de samenwerking tussen u en uw patiënten. Maar wat doet u wanneer het minder goed gaat? Soms raken we als professionals geïrriteerd door het feit dat patiënten ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen. Als professional raken we soms gefrustreerd en denken: “hoe vaak moet ik het nog vertellen?” Motiverende gespreksvoering is gericht op samenwerking waarbij de patiënt expert is over zijn eigen leven met zijn wensen en mogelijkheden en de professional de tandheelkundige expert is. Met deze rolverdeling blijkt de samenwerking in de praktijk, juist met ‘moeilijke’ patiënten beter te verlopen. Door motiverende gespreksvoering toe te passen ervaart u als professional grote winst omdat de verantwoordelijkheid niet meer als vanzelfsprekend door de patiënt op uw schouders kan worden gelegd.
Klik hier voor meer informatie.


10 april 2019 | BT-academy | Amsterdam

Op woensdag 10 april 2019 vindt van 15.00 – 19.30 uur de (Afstudeer)masterclass ‘Pijn’ plaats. De neurobiologische achtergrond van pijn, het verschil tussen acuut en chronisch, behandelstrategieën en de psychologische achtergrond bij pijn worden besproken. Tijdens deze masterclass verzorgen Bram Valkenburg (anesthesioloog i.o. bij het Erasmus MC in Rotterdam) en René Oosterwijk (revalidatiearts bij de Noordwest Ziekenhuisgroep, met als aandachtsgebied pijnrevalidatie, psychosomatische aandoeningen en kinderrevalidatie) samen het programma. De middag start met een lezing van René Oosterwijk en na de pauze volgt een lezing van Bram Valkenburg. De exacte inhoud van het programma zal begin volgende week bekend gemaakt worden. Wellicht komen we in deze masterclass tot nieuwe inzichten op het gebied van Pijn en gehandicaptenzorg. De sprekers kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst! U kunt zich opgeven voor de masterclass via www.bt/academy.nl of via een e-mail naar Ilse.van.druten@bt-academy.nl, met daarin vermeld uw naam, adres, functie, KRM/KRT-nummer en e-mailadres.


17 april 2019 | BT-academy | Amsterdam

Op woensdag 17 april vindt er van 14.30 – 19.30 uur een Masterclass tandarts angstbegeleiding plaats in het Acta gebouw te Amsterdam: `Mensen die overlijden door suicide willen niet dood maar anticiperen op en vermijden onverdraaglijke angst en pijn.´ Voor alle informatie vindt u op:  http://www.bt-academy.nl/#cursussen.


15-17 mei 2019 | ECG | Amersfoort

Het jaarcongres van het European College of Gerodontology vindt mei 2019 plaats in Nederland. Een unieke gelegenheid om een internationaal congres op het gebied van de gerodontologie bij te wonen! Tot 15 januari a.s. geldt een vroegboek-tarief. Zie voor meer info: Gerodontology Congress


21 mei 2019 | Medilex | Utrecht

Op initiatief van de werkgroep autismevriendelijke mondzorg heeft Medilex het congres `Autismevriendelijke mondzorg, bejegening en begeleiding´ georganiseerd. Het is een aantrekkelijk programma met sprekers die hun sporen hebben verdiend in de mondzorg en/of het autisme. Meer informatie vindt u hierover op deze site.


7 + 8 juni 2019 | ACTA | Amsterdam

Nieuwe basiscursus lachgas voor assistenten, opfriscursus voor tandartsen, mondhygiënisten en artsen: vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni 2019 (ACTA): ACTA Dental Education heeft ook in samenwerking met ACTA een nieuwe basiscursus voor assistenten, opfriscursus voor tandartsen, mondhygiënisten, artsen ontwikkeld.  De kosten bedragen in totaal € 1.025,-. Dit is inclusief cursusmateriaal en parkeervergoeding. Klik hier voor meer informatie.


22-25 mei 2019 | ACTA | Amsterdam

Nieuwe Basiscursus Lachgas voor tandartsen, artsen en mondhygiënisten: 22 t/m 25 mei 2019 (ACTA): ACTA Dental Education heeft in samenwerking met ACTA (de faculteit Tandheelkunde Amsterdam) een nieuwe ‘Basiscursus Lachgas’ voor tandartsen, artsen en mondhygiënisten ontwikkeld.  De twee experts op het gebied van lachgassedatie in de tandheelkunde – mevrouw Dyonne Broers, directeur zorg van ACTA, en prof.dr. Jörg Weimann, Chefarzt, Sankt Gertrauden-Krankenhaus – Berlin hebben een nieuw concept gecreëerd. Mevrouw Dyonne Broers zal ook de cursusleiding op zich nemen. Het nieuwe concept betekent onder andere dat er getraind wordt in kleinere groepen, waardoor de cursusduur teruggebracht kan worden naar 3,5 dag. Daarnaast zijn ook de kosten gereduceerd naar een bedrag van € 1.950,-. Dit is inclusief boek, cursusmateriaal en parkeerkosten. Klik hier voor meer informatie.


6 juni 2019 | ACTA | Amsterdam

Wat is angst; algemene principes en basisstrategieën: 6 juni 2019, € 495,- (ACTA): In deze workshop wordt het begrip angst voor de tandheelkundige behandeling uitgediept. Tevens wordt aandacht besteed aan het voorkomen van angst, mogelijke oorzaken ervan, de meest voorkomende angstwekkende situaties en enkele relevante theorieën ter verklaring van angst voor de tandheelkundige behandeling. Daarnaast wordt de toepassing van enkele werkzame interventies belicht, zoals: ontspanning, distractie, graduele exposure in vivo, cognitieve herstructurering.  Naast deze technieken zal worden geoefend met het leren hanteren van gevalideerde vragenlijsten, het interpreteren van scores en het toepassen van semigestructureerde interviews. Klik hier voor meer informatie.


26-29 juni 2019 | BT-academy | Amsterdam

De Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam verzorgt zo’n 20 jaar scholing aan tandartsen om zich te bekwamen in de (lichte) inhalatie-sedatie met een lachgas-zuurstof mengsel. Gezien de vele ontwikkelingen in (lichte) procedurele sedatie in de aanverwante disciplines wordt deze cursus in de breedte doorontwikkeld met aandacht voor overige toepassingen van lichte procedurele sedatie bij bijzondere zorggroepen. Dit in overeenstemming met het streven van de opleidingscommissies voor tandarts-angstbegeleiding en tandarts-gehandicaptenzorg hierin meer scholing aan te beiden. De cursus blijft de nodige scholing in de toepassing van lachgas verzorgen, zoals geformuleerd in het hieraan gerelateerde kwaliteitsdocument.Vanuit deze interdisciplinaire benadering van het onderwerp lichte sedatie is een nieuw cursusprogramma samengesteld en sprekers vanuit de verschillende disciplines zijn benaderd. Naast tandartsen zijn dat onder meer anesthesiologen, sedatie-praktijk-specialisten, kinderarts, arts voor verstandelijk gehandicapten en arbeidshygiënist. Het cursusprogramma betreft een 4-daagse cursus getiteld “lichte procedurele sedatie in de mondzorg”, gericht op tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten (voor hun geldt een 2-daags programma).  De cursus is gepland van woensdag 26 juni t/m zaterdag 29 juni 2019 en vindt plaats in Amsterdam onder de cursusleiding van Rick van der Pas, tandarts-gehandicaptenzorg en vakgroepvoorzitter A&G bij SBT. Tandartsen-assistenten volgen het programma op woensdag 26 juni en donderdagochtend 27 juni. De opfriscursus vindt plaats op vrijdag 28 juni en  zaterdagochtend 29 juni. Op deze zaterdag worden praktische vaardigheden aangaande inhalatiesedatie met het lachgas-zuurstof mengsel onderwezen, waarbij cursisten zelf zorgdragen voor een “proefpersoon” die lachgassedatie wordt aangeboden onder supervisie. Op de overige dagen worden aan het eind reeds praktische vaardigheden geoefend. Alle praktischer onderdelen van deze cursus vinden plaats bij SBT.

Een definitief programma en overige praktische informatie volgt zo spoedig mogelijk. Uw kunt zich desondanks vanaf heden aanmelden via i.van.druten@sbt.acta.nl voor de onderdelen:

  1. 4-daagse basiscursus voor tandarts en mondhygiënst (26-29 juni)
  2. 2-daagse cursus voor tandarts-assistenten (26 -27 juni)
  3. 2-daagse opfriscursus (28-29 juni)

4 oktober 2019 | ACTA | Amsterdam

Behandelplanning en specifieke tandheelkundige problemen bij mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, deel I en deel II op  vrijdag 4 oktober 2019 (ACTA Amsterdam). Iedere tandarts die mensen met een beperking behandelt, merkt dat bij het opstellen van een behandelplan en bij de uitvoering daarvan rekening moet worden gehouden met de beperking. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de problemen die zich voordoen bij de behandeling van ernstig spastische patiënten, bij ernstige vormen van bruxisme of erosies, bij patiënten waarbij de behandeling en mondverzorging door een beperkte coöperatie lastig is of problemen bij de acceptatie van uitneembare voorzieningen. Daarnaast zijn er in relatie tot verschillende beperkingen en/of syndromen enkele specifieke zaken die een directe invloed op de mondzorg hebben. In deze workshop wordt aan de hand van casuïstiek samen met de cursisten bekeken welke informatie belangrijk is en welke afwegingen gemaakt worden bij het opstellen van een goed behandelplan. In de ochtend (1e deel) van deze cursus  worden de volgende onderwerpen behandeld: syndromen, epilepsie en sedatie/algehele anesthesie. In de middag (2e deel) komen de volgende onderwerpen aan bod: downsyndroom, gedragsproblemen en klinische genetica. Docent: Dyonne Broers. Klik hier voor informatie en inschrijving.

11 oktober 2019 | ACTA |  Amsterdam

Anti-angsttechnieken voor gevorderden: 11 oktober 2019, € 495,- (ACTA): het behandelen van patiënten met angst voor de tandheelkundige behandeling is soms weerbarstige materie. Echter, naarmate u meer kennis en vaardigheden op het gebied van angstreducerende behandelstrategieën in huis heeft, verloopt de behandeling eenvoudiger. Deze cursus is een vervolg op de (basis)cursus ‘Angstbeheersing in de praktijk’ en biedt de mogelijkheid u te bekwamen in twee van de meest krachtige methodieken om angst van patiënten te reduceren: cognitief herstructureren en graduele blootstelling.De nadruk ligt op het op systematische wijze ‘uitdagen’ van zogenaamde disfunctionele kernopvattingen en het opzetten en uitvoeren van ‘exposure in vivo’ behandelingen of gedragsexperimenten. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Mist u een congres of cursus in dit overzicht en wilt u deze onder de aandacht brengen ? Mail
thumbnail