Duiding van het Zorginstituut aangaande aanspraak op fronttandvervanging bij jeugdigen

Duiding van het Zorginstituut aangaande aanspraak op fronttandvervanging bij jeugdigen

Wanneer is vastgesteld en vastgelegd dat het trauma voor de achttiende jaar heeft plaatsgehad en de verwijdering voor de drieëntwintigste jaar, is er sprake van verlies van een geheel gebitselement in de zin van artikel 2.7 lid 6 van het Besluit zorgverzekering. Voor meer toelichting hierop, door het Zorginstituut, zie deze webpagina.

9:18 pm , september 19, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Duiding van het Zorginstituut aangaande aanspraak op fronttandvervanging bij jeugdigen