Algemeen

Richtlijn kwaliteitsnormen Centra Bijzondere Tandheelkunde

Deze richtlijn bevat normen voor de CBT’s op basis waarvan zij een kwaliteitssysteem voor het eigen centrum in kunnen richten. De normen zijn afgeleid van het HKZ beoordelings-/certificatieschema voor de tandartspraktijk en de Uitvoeringsrichtlijnen Bijzondere Tandheelkunde. Daarnaast zijn normen toegevoegd waarvan uit de visitaties is gebleken dat deze binnen de CBT’s al te doen gebruikelijk zijn.
De normen zijn zodanig geformuleerd, dat elk centrum zelf voor de concrete uitwerking zorg kan dragen. Er is voornamelijk aandacht gegeven aan de organisatie van de zorgverlening. Dat wil zeggen aan de organisatie van het primaire zorgproces, de voorwaarden scheppende sfeer en het beleid en de organisatie van het centrum zelf. In een later stadium is het wellicht wenselijk en mogelijk, om meer in te gaan op het professionele handelen zelf, bij voorkeur samen met de wetenschappelijke verenigingen.

[wpdm_file id=96 title=”true” ]