Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf april 2018 zullen er nog strengere eisen gelden inzake de beveiliging van databasesystemen. Alle zorgverleners, ook in de bijzondere tandheelkunde, moeten goede afspraken maken met derden, bij voorbeeld tandtechnici, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gevoelige gegevens. Cobijt wijst graag op de informatie die het KNMT hierover heeft opgesteld.