Vademecum

Het Vademecum biedt informatie over de regelingen die voortvloeien uit de Zorgverzekeringswet(ZVW) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Duiding van het Zorginstituut aangaande aanspraak op fronttandvervanging bij jeugdigen:

Wanneer is vastgesteld en vastgelegd dat het trauma voor de achttiende jaar heeft plaatsgehad en de verwijdering voor de drieëntwintigste jaar, is er sprake van verlies van een geheel gebitselement in de zin van artikel 2.7 lid 6 van het Besluit zorgverzekering. Meer toelichting leest u hier:

Duiding ZIN aanspraak fronttandvervanging jeugdigen