Beleidsregels

Actuele documenten en beleidsregels zijn te vinden op de website van de NZa (https://puc.overheid.nl/nza/)

  • Voor specifieke beleidsregels m.b.t. de mondzorg (algemeen), klikt u hier.
  • Voor specifieke beleidsregels m.b.t. de bijzondere tandheelkunde, klikt u hier.
Per 1 januari 2019 zullen de beleidsregels in werking treden die zijn vastgesteld door de NZa:
De toelichting op de wijzigingen in de regelgeving voor 2019 kunt u lezen in de circulaire (CI/18/15c) : 

 


 

NZa beleidsregel Instellingen bijzondere tandheelkunde per 01-01-2018: De reikwijdte van de beleidsregel ‘Bijzondere tandheelkunde instellingen’ is uitgebreid met de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat de instellingen voor bijzondere tandheelkunde de door de NZa vastgestelde tijdstarieven mondzorg aan bijzondere zorggroepen ook aan Wlz-patiënten met ernstige tandheelkundige of medische aandoeningen in rekening mogen brengen. Alle informatie vindt u in onderstaande bijlagen:

Vaststelling gewijzigde beleidsregel bijzondere tandheelkunde per 01-01-2018

Een handreiking voor leden m.b.t. de Wlz binnen de Bijzondere Tandheelkunde is beschikbaar via deze pagina.