Coronavirus 2020

De actuele (dd. 15 juli 2020, bron KNMT) informatie over zorginhoudelijke richtlijnen:

 

 

Er zijn veel ontwikkelingen rondom financiële compensatiemaatregelen voor de mondzorg, dankzij de inzet van de mondzorgkoepels. Om u te helpen het overzicht te bewaren, zetten we graag even op een rijtje wat we nu weten (met dank aan de KNMT). We onderscheiden daarin maatregelen vanuit de zorgverzekeraars en maatregelen vanuit de overheid.

  • Zorgverzekeraars:

Continuïteitsbijdrage-regeling 

De compensatiemaatregelen van de zorgverzekeraars zijn gericht op het waarborgen van de continuïteit van de zorgverlening en niet op inkomenscompensatie. Een deel van de maatregelen van de overheid is dat wel.

  • Rijksoverheid: financiële maatregelen 

Wie ervoor in aanmerking komt, kan op meerdere regelingen een beroep doen. Er zullen wel verrekeningen tussen een aantal regelingen gaan plaatsvinden. Waarschijnlijk zullen die achteraf gedaan worden. Wie ‘dubbele’ aanvragen heeft gedaan zal niet beboet worden maar zal ten onrechte ontvangen bedragen wel moeten terugbetalen. 

Naast de zorgverzekeraars en de rijksoverheid bieden ook andere instellingen financiële ‘verlichting’, zoals de Belastingdienst, banken en verzekeraars. Het gaat hierbij vaak om uitstel van betalingen.

 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

Tegemoetkoming- Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS, ‘€4000-regeling’)

Praktijkhoudende tandartsen worden voor het verzekerde gedeelte van de door hen geleverde zorg gecompenseerd door de zorgverzekeraars via de continuïteitsbijdrage-regeling. Voor het onverzekerde gedeelte kunnen ze een beroep doen op regelingen van de rijksoverheid

 

Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

ZZP-tandartsen kunnen een beroep doen op de Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO). De koepels zoeken uit of ze ook een beroep kunnen doen op de TOGS (‘€4000-regeling’). Duidelijk is dat ze geen beroep kunnen doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars.

 

M.b.t. behandelaars in de Wet langdurige zorg (Wlz) is nog geen specifieke regeling van toepassing. Dit is wel geagendeerd en hierover volgt nadere ontwikkeling. 

 

Update 11-09-2020:

Dit Addendum is een aanvullend document van de Leidraad Mondzorg Corona voor een specifieke doelgroep met een specifieke zorgbehoefte en zal worden gebruikt in samenhang met de Leidraad Mondzorg Corona versie 5.0 en de Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk versie 4.0

 

Bron: KNMT

https://www.knmt.nl/nieuws/dit-het-noodpakket-financiele-corona-maatregelen

https://www.knmt.nl/coronavirus/financiele-maatregelen-voor-praktijkhouders

https://www.knmt.nl/coronavirus/financiele-maatregelen-voor-zzpers

https://www.knmt.nl/financieel-corona-loket

https://www.knmt.nl/financieel-corona-loket/maatregelen-en-faciliteiten/zorgverzekeraars

https://www.knmt.nl/financieel-corona-loket/maatregelen-en-faciliteiten/noodmaatregel-overbrugging-werkgelegenheid

https://www.knmt.nl/financieel-corona-loket/maatregelen-en-faciliteiten/tegemoetkoming-overbrugging-getroffen-sectoren

https://www.knmt.nl/financieel-corona-loket/ontvangsten-uit-nieuwe-financieringen/tegemoetkoming-overbrugging


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?