Tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS)

Tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS) 

Voor ondernemers in sectoren (er is een lijst met sectoren die in aanmerking komen) die direct getroffen zijn (gedwongen sluiting bijvoorbeeld) is een eenmalige gift beschikbaar van € 4.000 als tegemoetkoming in de vaste lasten. Het bedrag is belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden. Ook ZZP’ers kunnen hier gebruik van maken wanneer wordt voldaan aan de algemene eis van een fysieke vestiging die los staat van de eigen woning of de beschikking over eigen fysieke productiemiddelen. Er moet sprake zijn van een vaste inrichting buiten het woonadres. De regeling is per 7 april 21:25 uur bij monde van het kabinet ook van toepassing op mondzorgverleners. Voor deze tegemoetkoming komen in aanmerking de ondernemers die op een lijst staan aan de hand van een codering: de Standaard Bedrijfsindeling Code (SBI). De lijst wordt aangepast, afhankelijk van de ontwikkelingen De SBI-codes voor mondzorgverleners zijn toegevoegd aan de lijst. Online aanvragen kan vanaf 15 april tot 26 juni 17:00 uur. Om overlap tussen de regelingen te voorkomen, wordt aan zorgondernemers een extra verklaring gevraagd waaruit blijkt in hoeverre de omzetuitval en personeelskosten reeds vergoed zijn via de continuïteitsbijdrage. 

Door de vergoeding zullen uw kosten per saldo lager zijn. Doordat de totale operationele kosten hierdoor lager zijn, betaalt u per saldo minder en dat is gunstig voor uw liquiditeit.

Meer informatie TOGS


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?