Project BIJTmeter

Op de ALV van 1 oktober 2016 is een huidige stand van zaken besproken m.b.t. het project Bijtmeter, n.a.v. gesprekken met een aantal tandartsen binnen de Bijzondere Tandheelkunde vanuit verschillende disciplines (Angst, Kinderen, MFP, Gerodontologie, OP/TMD en Gehandicaptenzorg). Een toelichting hierop namens Mw. drs. B. (Bernadet) Spaan, vindt u hier en een een overzicht van de destijds huidige stand van zaken vindt u hier.

Inmiddels is na inspanningen van de werkgroep Bijtmeter, in afstemming met leden van Cobijt en het werkveld, gekomen tot een presentatie over de uitkomstenset. Deze is op de ALV van 19 oktober 2020 bekrachtigd. Hieronder treft u vier bestanden die hier betrekking op hebben:


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?