Software-systemen CBT´s

De gebruikte software binnen de Centra Bijzondere Tandheelkunde is in het voorjaar van 2018 geïnventariseerd, aan de hand waarvan wordt geprobeerd gebruikersgroepen samen te stellen (centra die gezamelijk een gemeenschappelijk software-systeem gebruiken):


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?