Software-systemen CBT´s


De gebruikte software binnen de centra voor bijzondere tandheelkunde is in het voorjaar van 2018 geïnventariseerd, waarna geprobeerd wordt om gebruikersgroepen samen te stellen (centra die gezamelijk een gemeenschappelijk software-systeem gebruiken).


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?