GEANNULEERD: ALV 23 maart 2020

15 maart 2020

In navolging van de getroffen maatregelen in verband met de verspreiding van het corona-virus zijn we genoodzaakt de algemene ledenvergadering van 23 maart a.s. te annuleren. Het bestuur beraadt zich momenteel op een nieuwe datum. Zo spoedig mogelijk ontvangt u hiervan een aankondiging.