NT-GSK Award 2019: 'De gebitssituatie onder ouderen'

11 oktober 2019

‘De gebitssituatie onder ouderen’ wint NT-GSK Bachelorscriptie Award 2019 

UTRECHT - Leonie Pereboom heeft met haar scriptie ‘De gebitssituatie onder ouderen’ de NT-GSK Bachelorscriptie Award gewonnen. De student van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) ontving haar award en een prijs van € 1.000 tijdens het jaarlijkse KNMT Studentencongres. 

Onderzoek naar prevalentie van uitneembare tandprotheses 

Met haar onderzoek wilde Leonie Pereboom een inschatting maken van de vraag naar mondzorg door ouderen in 2040. Ze analyseerde hoeveel ouderen er nu zijn met een uitneembare tandprothese en bepaalde een prognose voor het jaar 2040. Pereboom berekende dat er steeds minder ouderen zullen zijn met een volledige gebitsprothese en dat er meer ouderen zullen zijn met plaatjes en frames. Dit betekent dat er meer ouderen zullen zijn die deels hun eigen tanden behouden en dat zal leiden tot een hogere vraag naar mondzorg in 2040. 

Tweede, derde en Publieksprijs 

De tweede prijs van € 500 ging naar de scriptie 'Hoe kun je op CBCT-beelden geplande implantaatposities nauwkeuriger overbrengen naar de patiënt’ van Sanne Korsten en Guido Kielenstijn (Radboud Universiteit Nijmegen). Silvia Yuniawati en Mariam Tsagikian van ACTA wonnen met hun scriptie ‘Het effect van propolis op gingivitis en parodontitis’ de derde prijs van € 250. Zij wonnen ook de Publieksprijs, waarvoor in totaal 895 stemmen zijn uitgebracht. 

5 genomineerden in de race voor de Award 

In totaal dongen 5 genomineerden mee naar de felbegeerde NT-GSK Bachelorscriptie Award. Naast de prijswinnaars deden Fadi Mosa, Max Marselis en Rezi Foumani (UMC Groningen) met hun scriptie ‘Effect van sigarettenrook op de groei van orale bacteriën’ mee. Net als Rick de Vos en Thymen Naaktgeboren (Nijmegen) met hun scriptie ‘Effect van warmtebehandelingen op de sterkte van composiet’. 

13e editie NT-GSK Bachelorscriptie Award 

De NT-GSK Bachelorscriptie Award werd dit jaar voor de dertiende keer georganiseerd. Het is een initiatief van het Nederlands Tandartsenblad en GSK. De drie tandheelkundige faculteiten in Nederland nomineren elk jaar de drie beste scripties van hun faculteit. Vervolgens bepaalt een jury van tandartsen de nominaties. De genomineerden dingen vervolgens mee naar de publieks- en juryprijs. 
  
Een kort video-interview met winnares Leonie Pereboom over haar scriptie vindt u hier: https://youtu.be/hbI97XYcgvo 

Een ingekorte versie  van de winnende scriptie vindt u hier: https://www.knmt.nl/nieuws/de-gebitssituatie-onder-ouderen 

 

Bron: KNMT