Accreditatiecommissie


Taken

  • Het voorbereiden en organiseren van visitaties
  • Het adviseren van het bestuur inzake erkenning van de gevisiteerde centra
  • Het implementeren van VBHC in het normenkader

 

Leden

  • Peter Lansen (voorzitter)
  • Hellen Blom-Reukers
  • Carin Oostendorp
  • Ad Slagter


Contactpersoon vanuit het bestuur

  • Fenna Eefting
  • Ronald Pikaar.