Commissie Bijzondere Zorggroepen

De Commissie Bijzondere Zorggroepen (CBZ) is een commissie die het Hoofdbestuur van de KNMT gevraagd en ongevraagd adviseert over de zorg aan diverse bijzondere zorggroepen omdat deze onder andere:

  • aparte aanspraken kennen in de diverse ziektekostenverzekeringen;
  • worden gekenmerkt door een diversiteit aan regelgeving;
  • specifieke bekwaamheden en voorzieningen vereisen.

Hierbij moet met name gedacht worden aan de bijzondere tandheelkunde en de tandheelkunde in de AWBZ, maar bijvoorbeeld ook aan de zorg voor asielzoekers.


In vergelijking met COBIJT is de scope van de CBZ meer gericht op de tandarts die werkzaam is en de zorg die geleverd wordt in de algemene praktijk (in tegenstelling tot een centrum bijzondere tandheelkunde). Maar vaak zijn zaken natuurlijk niet los van elkaar te zien. De raakvlakken zijn groot en we werken –afhankelijk van de situatie en het onderwerp-  zowel naast als met elkaar.


Voorgaande jaren heeft de CBZ onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud van de Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen. Ook was een delegatie van de werkgroep betrokken bij  het tot stand komen van het vernieuwde tandheelkundig vademecum.

In 2012 werkte de CBZ onder andere aan:

  • Een richtlijn voor de niet-klinische aspecten van het behandelen van (kwetsbare) ouderen in de algemene praktijk. Het vereenvoudigen en digitaliseren van het machtigingenbeleid van zorgverzekeraars;
  • Het digitaliseren van de AWBZ-mondzorg declaraties
  • Het formuleren van een visie over de toekomst van de bijzondere tandheelkunde.

Downloads:

Toekomst Bijzondere Tandheelkunde consultatiedocument
Advies Werkgroep Toekomst Bijzondere Tandheelkunde aan hoofdbestuur KNMT