Publiceren op de COBIJT-site ?

Leden van COBIJT en overige belangstellenden kunnen bij de webmaster verzoek indienen tot het publiceren op de COBIJT-site. Dit kan betrekking hebben op een nieuwsbericht, vacature of congres/cursus. Deze zijn uitsluitend aan de bijzondere tandheelkunde gerelateerd en bevatten niet-commerciële informatie.

Aangeleverde tekst hiertoe kent de volgende kenmerken:

  • Korte koptekst/titel van circa 10 woorden
  • Bondige samenvatting van circa 30 woorden
  • Bodytekst van maximaal 250 woorden, in beschrijvende vorm (niet in ´wij-vorm´)
  • Als nodig/mogelijk met link naar een eigen website
  • Als nodig/mogelijk voorzien van bijlagen (voorkeur PDF)

Behalve de tekst dient altijd een relevante afbeelding aangeleverd te worden (bijv.  het bedrijfs-/instellingslogo). Deze dient als bijlage (grafisch bestand, voorkeur JPG/JPEG en minimaal 250 Kb) bij de mail gevoegd te worden en niet tussen de tekst geplaatst te zijn.

Wij trachten publicaties binnen twee weken op de site te plaatsen, als mogelijk worden ze tevens in de eerstvolgende nieuwsbrief opgenomen. Nieuwsbrieven worden altijd pas verstuurd zodra er voldoende items zijn. 

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, danwel textueel aan te passen om het correct op de site te plaatsen.