Beleidsagenda

 

Belangenbehartiging/vertegenwoordiging leden en hun zorgverlenende organisaties

  • Aanspraak
  • Eigen bijdrage
  • Machtigingportalen
  • Beleidsregel

Ontwikkelen van uitkomstindicatoren

  • Samenwerking

Platform uitwisseling standaarden in procedures en regelingen praktijkvoering

Oriëntatie visitatieronde IV

  • Herziening kwaliteitsdocument extreem kokhalzen
  • Herziening consensus angstbegeleiding

Platform voor samenwerking wetenschappelijke verenigingen

  • Uniforme kwaliteitsborging differentiaties BT
  • Mondzorg Wlz

Beschikbaarheidbijdrage (capaciteitsontwikkeling integraal opleidingsplan)

Draagvlak opleidingen

  • Rapportage capaciteitsonderzoek

Bestendigen van toegankelijkheid van mondzorg voor bijzondere zorggroepen


Downloads:

Beleidsagenda 2018