Nieuws

Dit was 'm: de ALV- en BNS-congres dag van Cobijt van 2021
Datum: 17 september 2021
Vanochtend heeft de ALV van Cobijt van het najaar van 2021 plaatsgevonden! Daarbij zijn onder anderen: - Dhr. F. Graauwmans uit het bestuur getreden na 2 ter...
BNS-dag Cobijt | 17 september, programma bekend!
Datum: 26 juli 2021
Het programma voor de digitale BNS-dag van Cobijt is bekend! Programma BNS Cobijt 2021   Inschrijven voor het congres kan via deze link, meer info...
Vaststelling gewijzigde Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen
Datum: 4 juli 2021
Van de NZa ontving Cobijt het volgende bericht over een genomen besluit, dat wij u graag delen.     Op 29 juni jl. heeft de Nederlandse Zor...
Overzicht College Adviserend Tandartsen (CAT)
Datum: 28 juni 2021
Het College Adviserend Tandartsen (CAT) bestaat uit adviserend tandartsen van zorgverzekeraars, op dit moment zijn er 19 adviserend tandartsen.   Een...
Verslag managersoverleg Centra voor Bijzondere Tandheelkunde
Datum: 26 mei 2021
Op 3 mei 2021 vond het meest recente overleg plaats van  de managers binnen de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde met het bestuur van Cobijt. Het verslag...
Openbare consultatie 'Sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz'
Datum: 18 mei 2021
De NZa is bezig met een verkenning onder welke voorwaarden meer ruimte kan ontstaan voor betaaltitels over de sectoren en domeinen heen. Tandarts-gnatholog...
Save the date: BNS-dagen 2021 op 17 september!
Datum: 7 maart 2021
  Save the date! Cobijt zal de Bij- en Nascholingsdag organiseren op vrijdag 17 september 2021. Dit jaar in een online variant. Het thema voor ...
In memoriam
Datum: 18 februari 2021
          Het droeve nieuws dat Tecla Snoeks is overleden, delen wij graag door de nieuwsbrief in de link hier...
Verzoek om feedback van leden | KiMo richtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie
Datum: 18 december 2020
Het KiMo, namens de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC), legt graag de conceptrichtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie&...
Fusie ANT & KNMT
Datum: 14 december 2020
Fusie tandartsverenigingen KNMT en ANT is een feit De beroepsverenigingen voor tandartsen en tandartsspecialisten ANT en KNMT bundelen de krachten. Vanaf 1 j...
Informatiefolder vereniging Cobijt
Datum: 29 november 2020
Informatie en uitleg over de vereniging Cobijt! Sinds november 2020 is in een nieuwe folder alle informatie gebundeld  ter introductie aan nieuwe leden....
Toelichting 'Toeslag extra kosten SARS-CoV-2' m.b.t. CBT's
Datum: 8 september 2020
De NZa heeft toelichting gegeven op de 'Toeslag extra kosten SARS-CoV-2’, voor wat betreft de Bijzondere Tandheelkunde en Centra voor Bijzondere Tandh...
Actuele informatie i.v.m. coronavirus 2020
Datum: 13 april 2020
Voor actuele informatie over regelingen in de mondzorg m.b.t. de huidige situatie door het coronavirus, vindt u op de webpagina 'Corona 2020' in het men...
Continuïteitsbijdrage‐regeling (ZN) i.v.m. coronavirus
Datum: 7 april 2020
Hieronder vindt u de informerende brief van Zorgverzekeraars Nederland, met betrekking tot de continuïteitsbijdrage‐regeling (dd. 5 april 2020). Ook een ...
Nieuwsflits van KNMT m.b.t. corona-virus
Datum: 15 maart 2020
Vanuit de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is een nieuwsflits gekomen die betrekking heeft op ontwikkelingen m.b.t....
Oproep: SIG m.b.t. schisis
Datum: 1 december 2019
Bernadet Spaan (tandarts-pedodontoloog Vogellanden) en Laura Kind (tandarts-pedodontoloog CBT Rijnmond) zijn heel benieuwd wie er bij de CBT´s verbonden i...
NT-GSK Award 2019: 'De gebitssituatie onder ouderen'
Datum: 11 oktober 2019
‘De gebitssituatie onder ouderen’ wint NT-GSK Bachelorscriptie Award 2019  UTRECHT - Leonie Pereboom heeft met haar scriptie ‘De gebit...
Minder administratieve last door meteen inzien Wlz-indicatie
Datum: 8 september 2019
Het is vanaf heden mogelijk om in Exquise – softwarepakket voor de tandartspraktijk - in het patiëntendossier meteen te zien of een patiënt ee...
Is uw registratie systeem geschikt voor de verstandelijk gehandicapten zorg?
Datum: 8 september 2019
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan vragenlijst van 5 minuten over de gebruikte registratie systemen in de tandheelkundige zorg voor mensen met een verstande...
Nieuwe site | Nieuwe inlog voor leden!
Datum: 28 juni 2019
De website van Cobijt is vernieuwd! Sinds 1 juni jl.  heeft de site een frisse, nieuwe uitstraling en is ook in de technische ondersteuning van de site ...
Voorcalculatorische beleidsregelbedragen 2020
Datum: 26 juni 2019
De voorcalculatorische beleidsregelbedragen zijn bekend voor 2020, bedragen die voor CBT's gehanteerd kunnen worden bij de tariefaanvraag voor het aankomend...
Beleidsregel Bijzondere Tandheelkunde 2020
Datum: 24 juni 2019
  De nieuwe regelgeving in de Bijzondere Tandheelkunde die zal gelden per 1 januari 2020 is vastgesteld door de NZa:   Beleidsre...
Invullen vragenlijst t.b.v. onderzoek m.b.t. harddrugs en mondgezondheid
Datum: 10 juni 2019
In het kader van hun opleiding tot tandarts-gnatholoog aan de ACTA zijn Amanda van Exel en Marthe Bruins erg benieuwd naar de effecten van harddrugs op de mondg...
Verslag bijeenkomst Cobijt donderdag 23 mei 2019
Datum: 23 mei 2019
Op donderdag 23 mei heeft een extra bijeenkomst van Cobijt plaatsgevonden. Deze stond in het teken van twee onderwerpen: vormgeven van visitatieronde IV en een ...
Nieuwe HKZ-norm Mondzorg
Datum: 24 april 2019
Op 4 april 2019 is de nieuwe HKZ-norm voor de mondzorg gepubliceerd. De nieuwe compacte norm sluit aan bij kleine praktijken en de manier waarop de mondzorgbran...
Evaluatie visitatieronde 3
Datum: 24 april 2019
Tijdens de ALV van 15 april 2019 is een presentatie verzorgd door een lid van de accreditatiecommissie van COBIJT. Tijdens deze presentatie is een toelichtin...
Inventarisatie software-systemen in CBT´s
Datum: 24 april 2019
Naar aanleiding van een ALV van COBIJT in het najaar van 2017, is een inventarisatie gedaan naar welke software-systemen worden gebruikt binnen de Bijzondere Ta...
Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg, anesthesiologie bij ASS
Datum: 3 maart 2019
De domeinnaam van de website van de Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg is gewijzigd in www.autismevriendelijkemondzorg.nl.   Op initiatief van de...
Consultatie NZa-uitvoeringstoets Wlz-behandeling
Datum: 20 februari 2019
Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft het Zorginstituut in september 2017 een advies uitgebracht over de zogenaamde aanvullende zorgvormen in de ...
Nieuwe naam: BT-Academy
Datum: 20 november 2018
ACTA-DE heeft jarenlang de organisatie van de cursussen, masterclasses, supervisies en trainingsdagen voor de opleidingen Tandarts-angstbegeleiding Tandarts-ger...
COBIJT in RADAR (AvroTros)
Datum: 20 november 2018
Op maandag 24 september 2018 is in een aflevering van het tv-programma Radar (AvroTros) een item aan de orde geweest die betrekking had op tandheelkundige probl...
Nieuwe machtigingsportalen, Bijzondere Tandheelkunde
Datum: 20 maart 2018
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangekondigd dat in april nieuwe machtigingsportalen operationeel zullen zijn: M12, M13 en M14, specifiek voor centra...