Nieuws

NZa bereidt kostenonderzoek mondzorg voor
Datum: 25 januari 2024
De NZa start in 2024 een kostenonderzoek binnen de tandheelkundige en orthodontische zorg. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, vindt de NZa het bel...
Informatieavond over BijtMeter en het overleg met ZN en het CAT
Datum: 22 januari 2024
Het bestuur van Cobijt zal op 26 februari om 19.30 uur een update geven over de actuele stand van zaken rond het financiële toetsingskader van ZN, het hand...
Uitbreiding Commissie BNS
Datum: 22 januari 2024
Recentelijk is de Commissie BNS uitgebreid met een nieuw lid, namelijk psycholoog Ymke Verhoog. Bestuur en Commissie BNS zijn verheugd dat Ymke de commissie kom...
Voorjaars-ALV op donderdag 21 maart te Utrecht
Datum: 19 januari 2024
Op donderdag 21 maart zal Cobijt haar voorjaarsvergadering houden te Utrecht. Onderwerpen zullen onder meer zijn de tarieven voor de visitaties, het f...
Bij- en Nascholingsdagen in 2024 op 27 en 28 september
Datum: 30 november 2023
Cobijt zal de Bij- en Nascholingsdagen van 2024 houden op vrijdag 27 en zaterdag 28 september in het Kontact der Kontinenten in Soesterberg. Het thema voor deze...
Voorcalculatorische bedragen BT 2024 bekend
Datum: 29 november 2023
De NZa heeft de Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen 2024 (BR/REG-24114) bekendgemaakt. Met de nieuwe beleidsregel zijn ook de zogenaamde voo...
Drie nieuwe bestuursleden voor Cobijt
Datum: 29 november 2023
Op de ledenvergaderingen van 23 september en 9 oktober werden drie nieuwe bestuursleden benoemd. Het bestuur van Cobijt is verheugd dat Ronald Pikaar, Harr...
Update uw contactgegevens!
Datum: 28 november 2023
De gevens van onze leden in de ledenadministratie zijn niet allemaal compleet of actueel. Juistheid en volledigheid zijn belangrijk, om bij voorbeeld de nieuwsb...
Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg gelanceerd
Datum: 28 november 2023
Op 27 november is de Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg 2024 gepubliceerd. De Verzekeringswijzer ondersteunt verzekerden jaarlijks bij het maken van een k...
Artikel over BNS-dagen 2023 in NTVT
Datum: 24 november 2023
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 september vonden in Soesterberg de jaarlijkse bij- en nascholingendagen van COBIJT plaats. Ditmaal werden allerlei aspecten van sch...
Enquete over HIV-patiënten binnen de tandheelkunde; doe mee!
Datum: 24 november 2023
Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Europese AIDS Klinische Vereniging (EACS) willen de kennis over patiënten die leven ...
Medezeggenschap van zorgverleners vastgelegd in Wkkgz
Datum: 25 oktober 2023
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schept verplichtingen voor zorgaanbieders op het gebied van kwaliteit van zorg en omgang met klachten va...
Schisis Nederland Jongerendag 2023
Datum: 3 oktober 2023
Op 11 november 2023 vindt de Schisis Nederland Jongerendag plaats, een dag speciaal georganiseerd door én voor jongeren met een schisis om elkaar te ontm...
Buitengewone ledenvergadering op maandag 9 oktober
Datum: 29 september 2023
Op maandag 9 oktober zal Cobijt een buitengewone (online) ledenvergadering houden. Deze vergadering is nodig om het besluit van de ledenvergadering van 23 septe...
Najaars-ALV op zaterdag 23 september
Datum: 1 september 2023
Op zaterdag 23 september zal Cobijt haar najaarsvergadering houden, voorafgaand aan het inhoudelijke programma van die zaterdag, als onderdeel van de BNS-dagen ...
De bijzondere tandheelkunde in NT/Dentz
Datum: 1 september 2023
In de studentenspecial van NT/Dentz zal binnenkort aandacht besteed worden aan de verschillende differentiaties, die van belang zijn voor de bijzondere tandheel...
Nieuwe voorzitter Cobijt: Bernadet Spaan
Datum: 11 juli 2023
Per 1 juli is bestuurslid Bernadet Spaan door het bestuur benoemd tot voorzitter van Cobijt. Zij volgt José van Elswijk op, die nog tot het einde van haa...
Doorgeven van patiëntenstop(s)
Datum: 11 juli 2023
Het komt steeds vaker voor dat er bij centra voor bijzonder tandheelkunde patiëntenstops zijn voor een of zelfs meerdere differentiaties. Als er bij uw cen...
Niet vergeten: indienen formulier met erkenningscriteria
Datum: 11 juli 2023
Met dit mooie zonnige weer zouden we het haast vergeten, maar het formulier met de erkenningscriteria moet vóór 1 augustus ingevuld en verstuurd z...
Meld u aan voor de BNS-dagen van Cobijt!
Datum: 20 juni 2023
BNS-dagen 2023 September staat weer voor de deur en dat betekent traditiegetrouw dat de BNS-dagen er aankomen. Ook dit jaar heeft de BNS-commissie wee...
Nicole Teeuwisse geridderd
Datum: 20 juni 2023
Burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen heeft op 16 juni een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan ons bestuurslid Nicole Teeuwisse-Pieters. Nicole...
Zorgverzekeraars financieren implementatie BijtMeter
Datum: 30 april 2023
BijtMeter is een project van Cobijt om Value-Based Healthcare in te voeren in de bijzondere tandheelkunde. Cobijt heeft eerder, samen met een aantal centra de a...
Kort verslag van overleg Cobijt en ZN
Datum: 29 april 2023
Recent was er in Zeist weer een overleg van Cobijt en ZN. De belangrijkste punten die aan de orde kwamen zijn: erkenningscriteria en vragenlijst, melding pati&e...
Welkom nieuwe leden!
Datum: 21 maart 2023
Welkom nieuwe leden! Als vereniging van professionals in de bijzondere tandheelkunde zijn we blij met nieuwe leden, want samen staan we sterk! Een warm we...
Save the date: voorjaars-ALV
Datum: 31 januari 2023
Op donderdag 16 maart zal Cobijt haar voorjaarsvergadering houden, bij de KNMT te Utrecht. Onderwerpen zullen onder meer zijn de voortgang van de visitaties, he...
Save the date: BNS-dagen 2023 op 22 en 23 september!
Datum: 30 januari 2023
Cobijt zal de Bij- en Nascholingsdagen dit jaar houden op vrijdag 22 en zaterdag 23 september. Reserveert u deze dagen vast in uw agenda. Het thema voor de...
Website expertisenetwerk MED-SED online!
Datum: 27 januari 2023
De VSOP heeft binnen het project Expertise Connected samen met het MED-SED expertisecentrum en de MED-SED-vereniging een website ontwikkeld voor het expertisene...
Informatieavond 16 februari 2023
Datum: 26 januari 2023
Er gebeurt veel in gezondheidszorgland en zeker ook in de bijzondere tandheelkunde. Het bestuur wil alle leden goed meenemen in deze ontwikkelingen en de acties...
Website Expertisenetwerk Achondroplasie online!
Datum: 25 oktober 2022
Website Expertisenetwerk Achondroplasie online! De VSOP heeft binnen het project Expertise Connected* samen met de expertisecentra en de patiëntenorgani...
Website expertisenetwerk Osteogenesis Imperfecta online!
Datum: 25 oktober 2022
Website expertisenetwerk Osteogenesis Imperfecta online! De VSOP ontwikkelde een website voor het expertisenetwerk Osteogenesis Imperfecta. Dat gebeurde in s...
Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking zoekt leden vanuit bijzondere tandheelkunde
Datum: 22 oktober 2022
Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking wil: 1) kennis en ervaring bundelen, 2) praktisch bruikbare handvatten bieden en 3) ontwikkelingen vol...
Uitnodiging symposium CBT Vogellanden op 11 november
Datum: 16 oktober 2022
Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Vogellanden in Zwolle nodigt je van harte uit voor het gratis symposium met netwerkborrel. Van 13.00 uur t/m 18.00 uu...
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Cobijt op zaterdag 24 september
Datum: 16 september 2022
Op zaterdag 24 september, voorafgaand aan dag twee van onze jaarlijkse BNS-dagen, houden we onze Algemene Ledenvergadering. Deze najaarsvergadering vindt, net a...
Cobijt BNS-dagen op vrijdag 23 en zaterdag 24 september
Datum: 30 juli 2022
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september zijn de Cobijt BNS-dagen 2022. Dit jaar gelukkig weer in hun oude vorm, waarbij we elkaar live kunnen ontmoeten en wel in...
Bijeenkomst oprichting Commissie Sociaal-economische Belangenbehartiging
Datum: 22 juli 2022
Zoals reeds eerder aangegeven is het bestuur voornemens een commissie in het leven te roepen van bestuurders en managers, die sociaal-economische vraagstukken b...
Voorstel nieuwe beleidsregel bijzondere tandheelkunde naar NZa
Datum: 3 juni 2022
Op dinsdag 17 mei is er een goed overleg geweest met ZN over de aanpassing van de beleidsregel. ZN is akkoord gegaan met een belangrijk deel van de voorstellen,...
Op weg naar een nieuwe beleidsregel bijzonder tandheelkunde
Datum: 19 mei 2022
In februari van dit jaar is er een overleg geweest over aanpassing van de beleidsregel inzake de definitie van een CBT. Het overleg was geïnitieerd door de...
Veel reacties op voorstel nieuwe beleidsregel
Datum: 9 mei 2022
Beste leden, We hebben op onze brief, over de aanpassing van de beleidsregel, veel mooie en inzichtgevende reacties mogen ontvangen. Dank daarvoor! Daar...
Paul Versteegh tot ridder 'geslagen'
Datum: 29 april 2022
Paul Versteegh is verrast met een Koninklijke Onderscheiding. De 66-jarige tandarts werd bij zijn afscheidsfeestje in De Vogellanden in Zwolle tot ridder &lsquo...
Voorstel nieuwe beleidsregel
Datum: 22 april 2022
De huidige regelgeving sluit niet (meer) aan op de praktijk en zal gaan leiden tot problemen voor bijna alle CBT’s. De beleidsregel ziet, naast de prestat...
Visitatie CentrumTandzorg
Datum: 1 april 2022
Op 11 oktober 2021 heeft een visitatiebezoek plaatsgevonden in het kader van de visitatie en accreditatie 4.0 van Cobijt in CentrumTandzorg in Den Bos...
Gefeliciteerd nieuwe gedifferentieerde tandartsen!
Datum: 15 februari 2022
Gefeliciteerd nieuwe gedifferentieerde tandartsen! Als vereniging van professionals in de bijzondere tandheelkunde waarderen we het zeer als mensen zich verd...
Eerstelijns zorg verontrust door opleggen nutteloze extra administratie
Datum: 13 februari 2022
Eerstelijns zorg verontrust door opleggen nutteloze extra administratie Het onverwachte besluit van minister De Jonge van VWS om de regeling Jaarverantwoordi...
Vergadering NVSCA op 20 november in Zwolle
Datum: 23 oktober 2021
Vergadering NVSCA op 20 november in Zwolle Dit jaar vindt de 36e vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Aandoeningen (N...
NZa maakt tarieven 2022 bekend
Datum: 21 oktober 2021
Recent heeft de minister van VWS de NZa per brief verzocht uitvoering te geven aan het kabinetsbesluit om 675 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de ...
Dit was 'm: de ALV- en BNS-congres dag van Cobijt van 2021
Datum: 17 september 2021
Vanochtend heeft de ALV van Cobijt van het najaar van 2021 plaatsgevonden! Daarbij zijn onder anderen: - Dhr. F. Graauwmans uit het bestuur getreden na 2 ter...
BNS-dag Cobijt | 17 september, programma bekend!
Datum: 26 juli 2021
Het programma voor de digitale BNS-dag van Cobijt is bekend! Programma BNS Cobijt 2021   Inschrijven voor het congres kan via deze link, meer info...
Vaststelling gewijzigde Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen
Datum: 4 juli 2021
Van de NZa ontving Cobijt het volgende bericht over een genomen besluit, dat wij u graag delen.     Op 29 juni jl. heeft de Nederlandse Zor...
Overzicht College Adviserend Tandartsen (CAT)
Datum: 28 juni 2021
Het College Adviserend Tandartsen (CAT) bestaat uit adviserend tandartsen van zorgverzekeraars, op dit moment zijn er 19 adviserend tandartsen.   Een...
Verslag managersoverleg Centra voor Bijzondere Tandheelkunde
Datum: 26 mei 2021
Op 3 mei 2021 vond het meest recente overleg plaats van  de managers binnen de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde met het bestuur van Cobijt. Het verslag...
Openbare consultatie 'Sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz'
Datum: 18 mei 2021
De NZa is bezig met een verkenning onder welke voorwaarden meer ruimte kan ontstaan voor betaaltitels over de sectoren en domeinen heen. Tandarts-gnatholog...
In memoriam Tecla Snoeks
Datum: 18 februari 2021
Het droeve nieuws dat Tecla Snoeks is overleden, delen wij graag via de nieuwsbrief in de link hieronder, die in afstemming met de VMBZ gedeeld wordt ...
Verzoek om feedback van leden | KiMo richtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie
Datum: 18 december 2020
Het KiMo, namens de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC), legt graag de conceptrichtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie&...
Fusie ANT & KNMT
Datum: 14 december 2020
Fusie tandartsverenigingen KNMT en ANT is een feit De beroepsverenigingen voor tandartsen en tandartsspecialisten ANT en KNMT bundelen de krachten. Vanaf 1 j...
Informatiefolder vereniging Cobijt
Datum: 29 november 2020
Informatie en uitleg over de vereniging Cobijt! Sinds november 2020 is in een nieuwe folder alle informatie gebundeld  ter introductie aan nieuwe leden....
Toelichting 'Toeslag extra kosten SARS-CoV-2' m.b.t. CBT's
Datum: 8 september 2020
De NZa heeft toelichting gegeven op de 'Toeslag extra kosten SARS-CoV-2’, voor wat betreft de Bijzondere Tandheelkunde en Centra voor Bijzondere Tandh...
Actuele informatie i.v.m. coronavirus 2020
Datum: 13 april 2020
Voor actuele informatie over regelingen in de mondzorg m.b.t. de huidige situatie door het coronavirus, vindt u op de webpagina 'Corona 2020' in het men...
Continuïteitsbijdrageregeling (ZN) i.v.m. coronavirus
Datum: 7 april 2020
Hieronder vindt u de informerende brief van Zorgverzekeraars Nederland, met betrekking tot de continuïteitsbijdrageregeling (dd. 5 april 2020). Ook een a...
Nieuwsflits van KNMT m.b.t. corona-virus
Datum: 15 maart 2020
Vanuit de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is een nieuwsflits gekomen die betrekking heeft op ontwikkelingen m.b.t....
Oproep: SIG m.b.t. schisis
Datum: 1 december 2019
Bernadet Spaan (tandarts-pedodontoloog Vogellanden) en Laura Kind (tandarts-pedodontoloog CBT Rijnmond) zijn heel benieuwd wie er bij de CBT´s verbonden i...
NT-GSK Award 2019: 'De gebitssituatie onder ouderen'
Datum: 11 oktober 2019
‘De gebitssituatie onder ouderen’ wint NT-GSK Bachelorscriptie Award 2019  UTRECHT - Leonie Pereboom heeft met haar scriptie ‘De gebit...
Minder administratieve last door meteen inzien Wlz-indicatie
Datum: 8 september 2019
Het is vanaf heden mogelijk om in Exquise – softwarepakket voor de tandartspraktijk - in het patiëntendossier meteen te zien of een patiënt ee...
Is uw registratie systeem geschikt voor de verstandelijk gehandicapten zorg?
Datum: 8 september 2019
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan vragenlijst van 5 minuten over de gebruikte registratie systemen in de tandheelkundige zorg voor mensen met een verstande...
Nieuwe site | Nieuwe inlog voor leden!
Datum: 28 juni 2019
De website van Cobijt is vernieuwd! Sinds 1 juni jl.  heeft de site een frisse, nieuwe uitstraling en is ook in de technische ondersteuning van de site ...
Voorcalculatorische beleidsregelbedragen 2020
Datum: 26 juni 2019
De voorcalculatorische beleidsregelbedragen zijn bekend voor 2020, bedragen die voor CBT's gehanteerd kunnen worden bij de tariefaanvraag voor het aankomend...
Beleidsregel Bijzondere Tandheelkunde 2020
Datum: 24 juni 2019
  De nieuwe regelgeving in de Bijzondere Tandheelkunde die zal gelden per 1 januari 2020 is vastgesteld door de NZa:   Beleidsre...
Verslag bijeenkomst Cobijt donderdag 23 mei 2019
Datum: 23 mei 2019
Op donderdag 23 mei heeft een extra bijeenkomst van Cobijt plaatsgevonden. Deze stond in het teken van twee onderwerpen: vormgeven van visitatieronde IV en een ...
Nieuwe HKZ-norm Mondzorg
Datum: 24 april 2019
Op 4 april 2019 is de nieuwe HKZ-norm voor de mondzorg gepubliceerd. De nieuwe compacte norm sluit aan bij kleine praktijken en de manier waarop de mondzorgbran...
Evaluatie visitatieronde 3
Datum: 24 april 2019
Tijdens de ALV van 15 april 2019 is een presentatie verzorgd door een lid van de accreditatiecommissie van COBIJT. Tijdens deze presentatie is een toelichtin...
Inventarisatie software-systemen in CBT´s
Datum: 24 april 2019
Naar aanleiding van een ALV van COBIJT in het najaar van 2017, is een inventarisatie gedaan naar welke software-systemen worden gebruikt binnen de Bijzondere Ta...
Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg, anesthesiologie bij ASS
Datum: 3 maart 2019
De domeinnaam van de website van de Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg is gewijzigd in www.autismevriendelijkemondzorg.nl.   Op initiatief van de...
Consultatie NZa-uitvoeringstoets Wlz-behandeling
Datum: 20 februari 2019
Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft het Zorginstituut in september 2017 een advies uitgebracht over de zogenaamde aanvullende zorgvormen in de ...
Nieuwe naam: BT-Academy
Datum: 20 november 2018
ACTA-DE heeft jarenlang de organisatie van de cursussen, masterclasses, supervisies en trainingsdagen voor de opleidingen Tandarts-angstbegeleiding Tandarts-ger...
COBIJT in RADAR (AvroTros)
Datum: 20 november 2018
Op maandag 24 september 2018 is in een aflevering van het tv-programma Radar (AvroTros) een item aan de orde geweest die betrekking had op tandheelkundige probl...
Nieuwe machtigingsportalen, Bijzondere Tandheelkunde
Datum: 20 maart 2018
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangekondigd dat in april nieuwe machtigingsportalen operationeel zullen zijn: M12, M13 en M14, specifiek voor centra...