1 / 5

Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde

Centrale drijfveer achter kwaliteit & continuïteit van bijzondere tandheelkundige zorg.

De tandheelkundige zorg voor patiënten met een ernstige tandheelkundige, verstandelijke, lichamelijke of medische beperking (de zogenaamde bijzondere zorggroepen) wordt voornamelijk uitgevoerd in centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT's) en instellingen.

Cobijt (Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde) is de vereniging van professionals, die werkzaam zijn voor deze bijzondere zorggroepen. De missie van Cobijt is om de kwaliteit van de zorgverlening aan de bijzondere zorggroepen te bevorderen en om de continuïteit van de zorg te garanderen. Cobijt doet dit door de zorgkwaliteit te definiëren, te garanderen, te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Daarbij richt Cobijt zich op drie hoofdthema's: de kwaliteit van het medisch-tandheelkundig handelen en de opleiding van gedifferentieerde tandartsen.

lees meer over het lidmaatschap neem contact op met ons

Centra

Bijzondere tandheelkunde

Op de kaart kunt u zien welke centra erkenning hebben in de bijzondere tandheelkunde.
Bekijk hier alle centra >

Nieuwsbrief