Richtlijnen A&G


De behandeling van extreem angstige volwassenen

Op 27 september 2003 werd een workshop met deze titel gehouden in het kader van de Bij- en Nascholingsdagen (BNS) van COBIJT. In aanwezigheid van 41 COBIJT-leden werden 14 stellingen besproken en getoetst op hun waarde. In bijgevoegd PDF-document vindt u de vetgedrukte stellingen waarover consensus werd bereikt. 

Echter: naar aanleiding van een workshop bij de  BNS-dagen van 1 oktober 2016, is dit document momenteel in revisie. Voor bijvoorbeeld de passage in bovenstaand document aangaande extractiewens op niet-tandheelkundige gronden, zijn twee meer richtgevende artikelen te raadplegen: 

 

Behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking

Voor de behandeling van pijn, bij patiënten met een verstandelijke beperking, is een (concept) richtlijn opgesteld alsook een leeswijzer (KNMT):

 

Behandeling onder algehele anesthesie

Op de ledenvergadering van 25 september 2010 werd onderstaande notitie besproken over algehele anesthesie, afkomstig van de VBTGG:


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?