Hypodontiedatabase

De Landelijke Ernstige Hypodontie Database is een initiatief van Cobijt. Tandartsen in de algemene praktijk én in Centra voor Bijzondere Tandheelkunde wordt verzocht iedere patiënt oligodontie/hypodontie hier in te voeren. Het doel is om een landelijk bestand op te bouwen ten einde deze relatief zeldzame aandoening verder te onderzoeken.

De website : Landelijke Ernstige Hypodontie Database