Visitatie & Accreditatie


In 1998 is door Cobijt gestart met een onderling visitatieproject voor de centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT’s). Na enige voorbereiding zijn daarna in totaal veertien centra gevisiteerd, waarbij vooral gekeken werd naar de organisatie van de centra.

In 2007 startte de tweede ronde, waarbij werd gekeken naar inhoudelijke aspecten van de zorg van de centra. Bij een goed verlopen visitatie kon een centrum een accreditatie aanvragen bij het bestuur van Cobijt. Deze accreditaties zijn in aanloop naar de derde visitatieronde tijdelijk verlengd.

De derde visitatieronde is afgerond met een pilot eind 2014 en eind 2019 voltooid. 

In 2016 is ter ondersteuning van de visitatie-commissie en gevisiteerde centra, een nieuwe handleiding voor accreditatie vastgesteld.

Tijdens de ALV van 14 september 2020 zijn de stukken voor visitatieronde IV vastgesteld. Hiertoe heeft de Voorbereidingsgroep Visitatie en Accreditatie’, onder leiding van Jo Caris op verzoek van het bestuur een vernieuwd concept Model en Normenkader ontwikkeld, als basis voor het visitatiehandboek 4.0. Een groot aantal leden heeft hier tijdens een expertmeeting in maart 2020 zijn licht reeds over laten schijnen. Met al deze input is het huidige concept tot stand gekomen, dat het bestuur tijdens de ALV van 14-09-2020 aan haar leden heeft voorgelegd en is goedgekeurd.  

Het bestuur wilde haar leden in de gelegenheid stellen goed geïnformeerd te zijn tijdens deze ALV en heeft daartoe deze video laten maken. Tijdens het bekijken van deze video dient u kennisgenomen te hebben van het concept Normenkader 4.0.

Documenten die te raadplegen zijn voor visitatieronde IV treft u hieronder aan.


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?