Visitatie & Accreditatie

In 1998 is door Cobijt gestart met een Onderlinge Visitatieproject voor de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT’s). Na enige voorbereiding zijn in 2002 in totaal 14 centra gevisiteerd, waarbij vooral gekeken werd naar de organisatie van de centra.

In 2007 startte de tweede ronde, waarbij werd gekeken naar inhoudelijke aspecten van de zorg van de centra. Het reglement is daarbij aldus vastgesteld: reglement Accreditatie Cobijt 2007. Bij een goed verlopen visitatie kon een centrum een accreditatie aanvragen bij het bestuur van COBIJT. Deze accreditaties zijn in aanloop naar de derde visitatieronde tijdelijk verlengd, middels een regeling: notitie verlenging accreditaties Cobijt 2012.

Inmiddels is de derde visitatieronde van start gegaan, met een pilot eind 2014. De visitatie- en accreditatiecommissie in de huidige vorm is te vinden op de Cobijt-webpagina Commissies. De opzet van de visitatieronde 2014 is te vinden in de visitatie+accreditatie-presentatie 2014, éen van de onderdelen van de het visitatie-traject is de patiëntenenquete COBIJT.

In 2016 is ter ondersteuning van de visitatie-commissie en gevisiteerde centra, de nieuwste handleiding voor accreditatie vastgesteld: