Wordt u ook lid?


Lid worden van Cobijt kunnen alle (natuurlijke) personen die werkzaam zijn op het gebied van de bijzondere tandheelkunde.

Als u lid wilt worden, dan heeft u een aanbeveling nodig van twee mensen die reeds lid zijn van Cobijt.

De kosten bedragen 100 euro per jaar. Sommige centra betalen de contributie voor hun werknemers die lid zijn van Cobijt. Laat u hierover informeren door uw werkgever.

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldfomulier. Nadat u dit volledig heeft ingevuld en nadat u het heeft laten ondertekenen door twee leden van Cobijt, stuurt u het naar Cobijt:

Secretariaat Cobijt
Mr. P.F.P. Schmitz
Postbus 31441
6503 CK Nijmegen.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd tegen de dan geldende voorwaarden en tarieven, tenzij Cobijt voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar een schriftelijke opzegging van u (persoonlijk) heeft ontvangen.

Hopend u spoedig te mogen begroeten bij onze vereniging!

Het bestuur van Cobijt.


Downloads:

Aanmeldformulier Cobijt
Statuten per 19-10-2023
De statuten zoals vastgesteld door de ALV op 23-09-2023 en 11-10-2023
Informatiefolder vereniging Cobijt