Opzeggen


Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden via onderstaand formulier. 

Het lidmaatschapsjaar van Cobijt is gelijk aan het kalenderjaar. De uiterste datum voor opzegging van het lidmaatschap is 30 november van het lopende jaar. 
Bij tijdige opzegging zal het lidmaatschap aan het begin van het volgende jaar beëindigd worden (dus per 1 januari).
Een opzegging die na 30 november door ons ontvangen wordt, wordt geacht te zijn gedaan tegen het einde van het volgende jaar.

Het lidmaatschap is persoonlijk. Een opzegging kan alleen door het lid zelf gedaan worden, óók als de contributie door de werkgever voldaan wordt.

U ontvangt van ons altijd een bevestiging van de opzegging.


Downloads:

Statuten per 19-10-2023
De statuten zoals vastgesteld door de ALV op 23-09-2023 en 11-10-2023