Aanpassing financieel toetsingskader voor centra met X731 tarief

14 maart 2024
Tijdens de informatiebijeenkomst van 26 februari was het al een prominent onderwerp en op de komende ALV zal het opnieuw aan de orde komen: de aanpassing van de Beleidsregel BT en met name het financieel toetsingskader voor centra met X731 tarief. Belangrijkste voorstel: de Hbo mondzorgverleners uit post 3 (ondersteuning) halen en hen onderbrengen bij post 1.
 
 
Er is nu voor veel centra te weinig speelruimte. Veel posten worden overschreden. Met name post 3 (ondersteuning) is te krap. Het voorstel is daarom om de Hbo mondzorgverleners uit post 3 te halen en onder te brengen bij post 1.
 
Met dit voorstel willen we het volgende bereiken:
• Financiële ruimte creëren om Hbo mondzorgverleners voldoende in te kunnen zetten en  functiedifferentiatie verder te stimuleren 
• Meer patiënten te kunnen helpen met dezelfde FTE aan tandartsen 
• Meer patiënten te kunnen helpen tegen lagere kosten per patiënt 
• Meer transparantie
• Meer ruimte voor overige posten door verruiming formatie.
 
Op de ALV van 21 maart zal dit voorstel in stemming worden gebracht.