Drie nieuwe bestuursleden voor Cobijt

29 november 2023

Op de ledenvergaderingen van 23 september en 9 oktober werden drie nieuwe bestuursleden benoemd. Het bestuur van Cobijt is verheugd dat Ronald Pikaar, Harry Reintsema en Robbie Schreurs bereid waren het bestuur te komen versterken, waardoor we meer expertise in huis krijgen en het bestuur de taken beter kan verdelen.

Ronald is tandarts sinds 1988. Van 1991 tot 2004 heeft hij gewerkt in het CBT in Nijmegen. Momenteel werkt hij als tandarts MFP in CBT Rijnstate en sinds drie jaar ook als ZZP in een algemene praktijk in Zutphen. Hij is lid van het consilium MFP van de NVGPT.

Harry is tandarts MFP, was jarenlang hoofd van het CBT van het UMCG en ook ruim drie jaar voorzitter van de International Society for Maxillofacial Rehabilitation (ISMR). Momenteel is hij onder meer voorzitter van de Opleidingscommissie MFP van de NVGPT.

Robbie is tandarts sinds 2009. In 2015 is hij via het UMCU met de opleiding MFP begonnen, die hij in 2020 heeft afgerond. Hij werkt momenteel twee dagen in het UMCM als tandarts MFP.

Op de ledenvergadering van 23 september is Amanda van Exel afgetreden als bestuurslid.