Informatieavond 16 februari 2023

26 januari 2023
Er gebeurt veel in gezondheidszorgland en zeker ook in de bijzondere tandheelkunde. Het bestuur wil alle leden goed meenemen in deze ontwikkelingen en de acties en voorstellen die hieruit voortvloeien. Daarom organiseren we op 16 februari een bijeenkomst voor alle leden om een aantal belangrijke onderwerpen te bespreken, alvorens deze op de ledenvergadering aan de orde te stellen.
 
Samenwerken is naar de toekomst toe enorm belangrijk. Als vereniging speelt Cobijt een belangrijke rol in deze samenwerking. Cobijt zijn we immers allemaal.
Om goed te kunnen samenwerken is het belangrijk dat er duidelijkheid is over hoe Cobijt is georganiseerd, wat we (van elkaar) mogen verwachten, de voorstellen en de beoogde acties én elkaar goed begrijpen en ondersteunen.
 
Voor deze avond staan de volgende zaken op de agenda:
 
Missie en visie
• Korte presentatie over de missie, visie en hoe we zijn georganiseerd
• Wat zijn de belangrijkste zaken die spelen
• Update missie en visie
 
Voorstellen Sociaal-Economische Commissie (SEC)
• Voorstel rondom de erkenningscriteria in de beleidsregel
• Voorstel financiële toetsingskader (X731)
 
Visitaties
• Stand van zaken visitaties
• Bezetting Accreditatiecommissie (AC).
 
De bijeenkomst vindt plaats bij de KNMT te Utrecht en start om 19.00 uur. Inloop met broodjes e.d. vanaf 18.30 uur. Einde uiterlijk om 21.00 uur.
 
Wilt u deelnemen? Laat dat dan uiterlijk 9 februari weten via het contactformulier. Vermeld a.u.b. tevens of u van de broodjeservice gebuik wilt maken.