Is uw registratie systeem geschikt voor de verstandelijk gehandicapten zorg?

8 september 2019

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan vragenlijst van 5 minuten over de gebruikte registratie systemen in de tandheelkundige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Invullen kan via deze link.

 

Mensen met een verstandelijke beperking (VB) hebben een verhoogd risico op een gebitsproblemen door gebrekkige gebitsreiniging en aangeboren afwijkingen, met alle gezondheidsgevolgen van dien. Als u ook tandheelkundige zorg levert aan mensen met een VB dan is dit onderzoek voor u belangrijk, en bent u belangrijk voor het onderzoek.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek van de academische werkplaats Sterker op Eigen Benen, het RadboudUMC en Wageningen University & Research.

Zorgverleners rondom mensen met een VB zoals u zijn veel tijd kwijt aan registraties en hebben vaak problemen met het gebruikte Elektronisch Patiënten of Cliënten Dossier (ook wel Tandarts Informatie Systeem genoemd). Tegelijkertijd hebben deze registraties nog weinig meerwaarde voor de zorg zelf. Met dit onderzoek wordt daar wat aan gedaan. Het doel is om de registraties door verschillende zorgverleners onder strikte voorwaarden en in een veilige omgeving gaan koppelen, zodat deze in de toekomst een echte meerwaarde kunnen hebben voor de zorg aan mensen met een VB.

Wilt u meewerken aan ons onderzoek, dan kunt u een vragenlijst invullen die ongeveer 5 minuten van uw tijd kost. De vragenlijst en aanvullende informatie is beschikbaar op deze link en op https://tinyurl.com/WUR-Tandarts

Joep Tummers MSc, hoofdonderzoeker, Information Technology, Wageningen University & Research
dr. Bianca Schalk, senior onderzoeker, Geneeskunde voor mensen met een VB, Radboud UMC
dr. Hilde Tobi, universitair hoofddocent, Biometris, Wageningen University & Research