Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking zoekt leden vanuit bijzondere tandheelkunde

22 oktober 2022

Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking wil: 1) kennis en ervaring bundelen, 2) praktisch bruikbare handvatten bieden en 3) ontwikkelingen volgen en genereren. Hiermee kunnen zorgverleners pijn beter signaleren en behandelen.

Het Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking (VB) is gestart omdat het niet duidelijk genoeg is welke initiatieven over pijn bij een VB er zijn.

De onderzoeksinitiatieven zijn versnipperd in het land waardoor er te weinig wordt samengewerkt. Daarnaast blijkt dat zorginstellingen kennis over (individueel) pijnmanagement te weinig delen of bijvoorbeeld geen pijnadviesteam hebben. Ook ontbreekt het aan evidence-based kennis.

Momenteel bestaat het kennisnetwerk uit een kernteam (fysiotherapeut, verpleegkundige specialist, neuropsycholoog/wetenschapper) en twee themagroepen (zorgmedewerkers VG sector). Tussen januari en oktober 2022 hebben deze themagroepen Opleiding en Diagnostiek bij verschillende organisaties (zorginstellingen, websites, opleidingsinstituten etc) in Nederland verschillende typen kennis (onderzoekprojecten, instrumenten, pijnteams, etc) opgehaald op gebied van pijn bij VB.

De conclusies vanuit de Themagroep Opleiding waren:

1) Weinig samenhang tussen onderwijs en praktijk
2) Curricula bieden onvoldoende sensitiviteit voor pijn bij beginnende beroepsbeoefenaren
3) Onvoldoende passende bij- en nascholing
4) Implementatie/ borging onvoldoende
5) Kennis verspreid zich niet.

De conclusies vanuit de Themagroep Diagnostiek waren:

1) Validering van meetinstrumenten is nodig
2) Meetinstrumenten en methodisch werken chronische pijn zijn te beperkt
3) Onduidelijk implementatie van meetinstrumenten in de eerste en tweede lijn
4) Methodisch werken vaak onvoldoende toegepast.

Om deze knelpunten multidisciplinair aan te pakken heeft het netwerk dringend een tandheelkundige werkzaam in de bijzondere tandheelkunde nodig.

Als lid van de Themagroep Diagnostiek, Opleiding of (binnenkort op te richten) Behandeling kunt u met circa twee uur per maand mensen met VB helpen door kennis en ervaring te ontwikkelen, bundelen en delen. 

Contact: kennisnetwerkpijnvb@gmail.com

Klik hier voor meer informatie.