Minder administratieve last door meteen inzien Wlz-indicatie

8 september 2019

Het is vanaf heden mogelijk om in Exquise – softwarepakket voor de tandartspraktijk - in het patiëntendossier meteen te zien of een patiënt een Wlz-indicatie voor verblijf en behandeling heeft. Dit is nu standaard ingebouwd.

Handig voor praktijken met veel Wlz-cliënten

Voorheen kon een Wlz-indicatie (Wlz = Wet langdurige zorg) alleen worden ingezien via de VECOZO-website, wat meerdere handelingen met zich meebracht. Nu de indicatie gelijk zichtbaar is via het patiëntendossier in Exquise, betekent dit een behoorlijke administratieve lastenverlichting voor praktijken waar veel Wlz-cliënten worden behandeld en voor mondzorgverleners in verpleeghuizen.

Kwetsbaarheid herkennen

Ook voor het herkennen en beoordelen van kwetsbaarheid van een patiënt is deze mogelijkheid een handig hulpmiddel voor iedere algemeen practicus.

Andere softwareleveranciers

De KNMT onderzoekt momenteel hoe het inzien van de Wlz-indicatie bij andere softwareleveranciers is geregeld.

 

Bron: https://www.knmt.nl/nieuws/minder-administratieve-last-door-meteen-inzien-wlz-indicatie