Nieuwe naam: BT-Academy

20 november 2018
ACTA-DE heeft jarenlang de organisatie van de cursussen, masterclasses, supervisies en trainingsdagen voor de opleidingen Tandarts-angstbegeleiding Tandarts-geriatrie, Tandarts-gehandicaptenzorg en voor SBBT uitgevoerd. In overleg met ACTA-DE is besloten de organisatie onder de naam BT-Academy uit te voeren. Inhoudelijk verandert er niets: de opleidingen van SBBT blijven CRKBO-geaccrediteerd (diensten blijven derhalve vrijgesteld van BTW), de ingeplande activiteiten, zoals de lachgascursus vinden uiteraard gewoon doorgang, de samenstelling van de onderwijscommissies blijft hetzelfde en kwaliteit blijft geleverd die u gewend bent. Het enige dat voor u wijzigt per 5 november zijn de contactgegevens en website.
 
Vanaf 5 november kunt u terecht op www.bt-academy.nl voor informatie over (en inschrijving voor) (de onderdelen van) postacademische tandartsopleidingen en algemeen toegankelijke cursussen waaronder de lachgascursus, masterclasses e.d. Op deze website kunt u ook terecht voor algemene informatie zoals de algemene voorwaarden (inclusief annulerings- en betalingsvoorwaarden), privacyverklaring, etc..
 
SBBT heeft Ilse van Druten als opleidingscoördinator aangesteld en zij verheugt zich erop u als aanspreekpunt voor alle postacademische tandartsopleidingen namens BT-Academy van dienst te zijn. 
 
Het bestuur van Cobijt heeft vernomen dat de overgang naar BT-Academy gevolgen heeft voor de personele bezetting van de opleidingscommissies en voor de lachgascursus. Cobijt heeft er vertrouwen in dat BT-Academy, ondanks deze jammerlijke ontwikkeling, kan zorgdragen voor de continuïteit van haar activiteiten.