Nieuwe voorzitter Cobijt: Bernadet Spaan

11 juli 2023

Per 1 juli is bestuurslid Bernadet Spaan door het bestuur benoemd tot voorzitter van Cobijt. Zij volgt José van Elswijk op, die nog tot het einde van haar termijn, voorjaar 2024, als gewoon bestuurslid actief zal zijn. Bernadet was eerder, op de ledenvergadering van 16 maart benoemd als bestuurslid.

Bernadet werkt bij Vogellanden als tandarts pedodontoloog en coördinerend tandarts. Zij is in het verleden al eerder een aantal jaren bestuurslid van Cobijt geweest.

Het bestuur is verheugd dat Bernadet bereid is het voorzitterschap over te nemen en heeft zeer veel vertrouwen in de samenwerking met haar.

Tevens bedankt het bestuur José voor haar tomeloze en belangeloze inzet als voorzitter in de afgelopen jaren, een periode waarin er op diverse opzichten veel van José en ook van de andere bestuursleden gevergd werd.