NZa bereidt kostenonderzoek mondzorg voor

25 januari 2024

De NZa start in 2024 een kostenonderzoek binnen de tandheelkundige en orthodontische zorg. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, vindt de NZa het belangrijk dat gereguleerde tarieven periodiek worden herijkt. De vorige tariefherijking in de mondzorg is per 2015 doorgevoerd. Nu vindt de NZa het tijd voor een nieuwe herijking, om de mondzorgtarieven actueel en kostendekkend te houden. 

De NZa belooft alle stappen zorgvuldig te bespreken met de beroepsgroepen en brancheorganisaties in de mondzorg. Ze evalueren daarbij ook wat ze kunnen leren van het vorige kostenonderzoek.  
De NZa kondigt dit kostenonderzoek nu aan, maar van zorgaanbieders wordt op dit moment nog geen actie verwacht. Zodra dit voor specifieke zorgaanbieders wel het geval is, dan worden zij hierover geïnformeerd. 

Later dit jaar organiseert de NZa een webinar over dit kostenonderzoek. Wilt u meer weten over dit kostenonderzoek en uw vragen stellen? U bent van harte welkom om dit webinar bij te wonen.  De mogelijkheid tot aanmelding volgt binnenkort. Daarbij kunt u ook de vragen die u nu al heeft toevoegen. De NZa zal een aantal vragen tijdens het webinar zelf behandelen en de rest van de vragen op een later tijdstip aan alle deelnemers toezenden, met hun reacties daarbij. 

De NZa zal via haar website informeren over de ontwikkelingen over het kostenonderzoek mondzorg. Actualiteiten zullen ook gedeeld worden via hun nieuwsbrief mondzorg.  
Bent u hier nog niet op geabonneerd? Dan kunt u zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief.