Openbare consultatie 'Sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz'

18 mei 2021

De NZa is bezig met een verkenning onder welke voorwaarden meer ruimte kan ontstaan voor betaaltitels over de sectoren en domeinen heen. Tandarts-gnathologen behandelen patiënten ook regelmatig multidisciplinair.

 De NZa wil graag dat zorgverleners reageren en wil uit de praktijk horen welke aanpassingen mogelijk nodig zijn. De NVGPT besteedt hier op haar website aandacht aan:

NVGPT - Openbare consultatie ‘Sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz’

 Op deze pagina vindt u een link naar de vragenlijst van de NZa.


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?