Toelichting 'Toeslag extra kosten SARS-CoV-2' m.b.t. CBT's

8 september 2020

De NZa heeft toelichting gegeven op de 'Toeslag extra kosten SARS-CoV-2’, voor wat betreft de Bijzondere Tandheelkunde en Centra voor Bijzondere Tandheelkunde.

De 'Toeslag extra kosten SARS-CoV-2' welke per 1 september 2020 is opgenomen in de beleidsregel tandheelkundige en orthodontische zorg, is niet van toepassing op de Bijzondere Tandheelkunde. Een belangrijke reden voor het toevoegen van de tijdelijke prestatie in de Beleidsregel tandheelkundige zorg is het feit dat er in de reguliere tandheelkunde en orthodontie sprake is van een (fors) deel niet-verzekerde zorg. Mondzorgaanbieders maken ook voor deze niet-verzekerde patiënten extra kosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus. Voor de kosten die samenhangen met de behandeling van de individuele patiënt is er voor niet-verzekerde zorg geen vergoeding. Om mondzorgaanbieders voor deze extra kosten te compenseren, is in de regelgeving tandheelkundige zorg en orthodontische zorg de tijdelijke prestatie 'toeslag extra kosten SARS-CoV-2' toegevoegd.

Bijzondere Tandheelkunde valt daarentegen onder basisverzekerde zorg en verschilt daarin met de reguliere tandheelkunde. CBT’s kunnen voor de extra kosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus gebruik maken van de prestatie ‘meerkosten’ uit de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus. Meer informatie over de tijdelijke toeslag: Informatiekaart mondzorg: toeslag extra kosten SARS-CoV-2.


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?