Update uw contactgegevens!

28 november 2023

De gevens van onze leden in de ledenadministratie zijn niet allemaal compleet of actueel. Juistheid en volledigheid zijn belangrijk, om bij voorbeeld de nieuwsbrieven en facturen naar het juiste adres te kunnen sturen maar ook om leden te kunnen contacteren. Leden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun gegevens in de ledenadministratie kloppen en compleet zijn. 

U kunt zelf uw gegevens controleren door in te loggen op onze website en vervolgens bovenaan op uw naam te klikken.
De gegevens van individuele leden zijn niet openbaar. Alleen de gegevens van de centra worden op het open deel van de site getoond.

Hartelijk dank voor uw medewerking!