Verslag bijeenkomst Cobijt donderdag 23 mei 2019

23 mei 2019

Op donderdag 23 mei heeft een extra bijeenkomst van Cobijt plaatsgevonden. Deze stond in het teken van twee onderwerpen: vormgeven van visitatieronde IV en een presentatie namens ZN over het idee van een herinrichting van het CBT landschap.

Over de visitatieronde IV gaf Jo Caris een interactieve presentatie. Er werd gebrainstormd over hoe deze visitatieronde vormgegeven moet worden. Jo heeft ideeën vanuit de accreditatiecommissie verwoord, maar benadrukte dat CBT's zelf vooraf de inhoud en vorm van de visitatie kunnen en moeten vaststellen. Er werd gesproken over het incorporeren van value based healthcare onder de projectnaam Bijtmeter, welke een doorstart heeft gemaakt verdeeld over enkele cbt’s. Daarnaast is er besproken of de recentelijke uitgebrachte HKZ-norm voor de mondzorg en of de structuur hiervan als kapstok kan fungeren om een cyclisch kwaliteitssysteem voor Cobijt opgetuigd kan worden. Ter toelichting zijn de presentatie van Jo Caris en documenten van de HKZ norm voor de mondzorg toegevoegd. Er is besloten een werkgroep samen te stellen, vrijwilligers konden zich hiervoor opgeven. Er zijn nog aanmeldingen welkom (graag een email naar secretariaat@cobijt.nl) .

Het tweede deel bestond uit een presentatie en een interactief deel en ging over een mogelijke herinrichting van het CBT landschap. Ivo Koenen (CZ) en Laurens Tinsel (ZK) voerden namens de werkgroep van ZN het woord. Meerdere zorgverzekeraars hebben de behoefte aan meer transparantie en meer organisatorische efficiency van CBT's. Hun idee is om per regio een groot CBT een soort 'moeder-cbt' te laten zijn en de kleinere CBT's kunnen dan gebruik maken van hun ondersteuning voor bijv administratieve processen. Meer samenwerking kan leiden tot kwaliteitsverhoging. Namens Cobijt zijn Rick vd Pas en Joost van Schaik voor dit traject geconsulteerd. Het bestuur staat niet afwijzend tegen het idee van ZN, maar wil dat hieraan substantiële voordelen voor álle CBT's zijn verbonden. Gedacht wordt aan vermindering van administratieve last en gezamenlijke oplossingen voor knelpunten in de uitvoering van bijzondere tandheelkunde. Lees hierover meer in de bijgevoegde presentatie. Er werd deze avond geïnventariseerd hoe de verschillende CBT's hier tegenover staan en welke verbeteringen gepaard moeten gaan met dit proces. De aanwezigen reageerden enthousiast. Er zit veel potentie in dit plan, maar er moeten ook nog vele (praktische) obstakels overwonnen worden. Er zal verder gegaan worden met de uitwerking. Uw reacties zijn welkom via een email naar secretariaat@cobijt.nl.


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?