Verslag managersoverleg Centra voor Bijzondere Tandheelkunde

26 mei 2021

Op 3 mei 2021 vond het meest recente overleg plaats van  de managers binnen de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde met het bestuur van Cobijt. Het verslag hiervan is (met inloggen) hieronder te raadplegen.


Downloads:

Verslag managersoverleg 03-05-2021