Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg gelanceerd

28 november 2023

Op 27 november is de Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg 2024 gepubliceerd. De Verzekeringswijzer ondersteunt verzekerden jaarlijks bij het maken van een keuze voor een zorgverzekeraar op het gebied van tandprothetische zorg. De Verzekeringswijzer maakt inzichtelijk wat is opgenomen in het inkoopbeleid en de polisvoorwaarden op het gebied van tandprothetische zorg en welke afspraken zorgverzekeraars en tandprothetici hierover hebben gemaakt. Opvallend is dat de meeste zorgverzekeraars lager scoren dan vorig jaar.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis dit jaar op de eerste plaats
Volgens de Verzekeringswijzer krijgt zorgverzekeraar en Zilveren Kruis met 4,5 sterren de hoogste beoordeling op het gebied van tandprothetische zorg voor hun verzekerden. De zorgverzekeraar scoort daarmee een halve ster meer dan vorig jaar. Vooral op het gebied van informatievoorziening onderscheidt Zilveren Kruis zich van andere zorgverzekeraars.
Tim Rolink (tandprotheticus en tot voor kort betrokken bestuurslid van de ONT): “Vanwege het belang van een goede informatievoorziening voor patiënten en verzekerden krijgt dit thema in de Verzekeringswijzer dit jaar meer nadruk. Dit komt onder andere tot uitdrukking in drie bonusvragen, waarmee zorgverzekeraars door het aanleveren van een adequate onderbouwing extra punten kunnen krijgen”.

Minder sterren dan vorig jaar
Over het algemeen behalen de zorgverzekeraars een lagere score dan vorig jaar. De gemiddelde beoordeling daalt met bijna een halve ster. Vooral op het gebied van klanttevredenheid en kwaliteit laten de meeste zorgverzekeraars een lagere score zien. Als enige scoort zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid geen sterren op het gebied van transparantie over de opbouw van de tarieven van kunstgebitten. Zorgverzekeraars Caresq, Menzis en VGZ hebben aangegeven niet te willen meewerken aan de Verzekeringswijzer.

Keuze ondersteunende informatie
Een aanzienlijk deel van de tandprothetische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg kan verzekerden helpen bij hun afweging om voor volgend jaar een zorgverzekeraar te kiezen. Op de website www.kunstgebit.nl staat per zorgverzekeraar een individuele rapportage met een toelichting op de behaalde score. Ook staat op de website een uitgebreide verantwoording van de gehanteerde systematiek en de onderliggende vragenlijst.

De Verzekeringswijzer voor de tandprothetische zorg is een initiatief van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), de beroepsvereniging van tandprothetici.