Verzoek om feedback van leden | KiMo richtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie

18 december 2020

Het KiMo, namens de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC), legt graag de conceptrichtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie voor ter commentaar. Deze richtlijn hoort bij de richtlijnen die betrekking hebben op mondzorg voor kwetsbare ouderen en is onderdeel van de meerjarenagenda (2017-2020) van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO). https://www.hetkimo.nl/programma-2017-2020/

 

De ROC die deze richtlijn heeft ontwikkeld, bestaat uit gemandateerde afgevaardigden van de betrokken verenigingen, begeleid door een onafhankelijke voorzitter en secretaris. De volledige lijst van participerende organisaties staat in de conceptrichtlijn.

 

Aanbevelingen voor signalering, beleid en communicatie

In de richtlijn zijn evidence-based aanbevelingen opgenomen voor de signalering van en het (preventieve) beleid bij xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie. Ook zijn aanbevelingen geformuleerd voor communicatie binnen en buiten de mondzorg. De richtlijn is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende modules:

Inleiding met verantwoording van het proces

Module 1. Signalering (let op: met separate bijlage 5)

Module 2. Preventieve maatregelen

- Module 3. Communicatie, bestaande uit:

Uitgangsvraag 3. Voorschrijven en uitleveren

Uitgangsvraag 4. Overleg voorschrijver en apotheek

- Implementatieplan en indicatoren

 

Opzet brede commentaarronde

Het Kimo stel het op dat ook Cobijt binnen devereniging/organisatie een (aantal) reviewer(s) wilt verzoeken de conceptrichtlijn (of één of meer module(s) die voor onze achterban) relevant is/zijn) grondig te bestuderen en van commentaar te voorzien. Daarbij vragen we met name aandacht voor de aanbevelingen en het implementatieplan.

 

Wij verzoek u uw commentaar (gebonden aan modules) toe te zenden aan secretariaat@cobijt.nl, uiterlijk 20 januari 2020. 


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?