Visitatie CentrumTandzorg

1 april 2022

Op 11 oktober 2021 heeft een visitatiebezoek plaatsgevonden in het kader van de visitatie en accreditatie 4.0 van Cobijt in CentrumTandzorg in Den Bosch en omstreken. CentrumTandzorg omvat meer dan alleen bijzondere tandheelkunde (BT). De Cobijt-visitatie richt zich echter uitsluitend op de BT en daarbij specifiek op de onderdelen Angstbegeleiding en Gehandicaptenzorg. Wij feliciteren CentrumTandzorg met hun accreditatie!