Voorcalculatorische bedragen BT 2024 bekend

29 november 2023

De NZa heeft de Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen 2024 (BR/REG-24114) bekendgemaakt. Met de nieuwe beleidsregel zijn ook de zogenaamde voorcalculatorische bedragen, zowel voor instellingen met een individueel uurtarief als voor instellingen met een collectief uurtarief aangepast.

De belangrijkste bedragen ziet u in onderstaand overzicht.

Kostenposten (per 1fte ta per jaar)

Instelling

Bedrag

Vergoeding tandartsen

 

€ 163.846,–

Vergoeding management(taken)

Instelling met minder dan 2 fte

€ 20.627,–

 

Instelling met minder dan 2 fte

€ 10.314,–

Formatie ondersteunend thk team

 

€ 114.874,–

Bij- en nascholing tandarts en thk team

 

€ 8.160,–

Klinisch psycholoog

Instelling ten minste 2 fte

€ 8.842,–

 

Instelling met minder dan 2 fte

Zie beleidsr. 

Verbruiksmaterialen

 

€ 24.528,–

Overige kosten

 

€ 40.330,–


Klik hier voor de volledige tekst van de Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen (BR/REG-24114).