Voorjaars-ALV op donderdag 21 maart te Utrecht

13 maart 2024

Het bestuur van Cobijt nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene LedenVergadering van 21 maart 2024. Deze zal plaatsvinden om 19:30 uur in de Maliebaanzaal van het UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht. Inloop met koffie/thee broodjes vanaf 19:00 uur.

Onderwerpen zullen onder meer zijn de tarieven voor de visitaties, het financieel toetsingskader voor de centra met tarief X731, het project BijtMeter, het jaarverslag 2023 en het financieel rapport 2023.

UMC Utrecht wil op dinsdag 19 maart het aantal deelnemers en de namen van de deelnemers weten, ook vanwege de catering. Meldt u zich dus uiterlijk op maandag 18 maart aan (als u dat nog niet gedaan heeft), via het contactformulier. Afmelden kan op dezelfde wijze.
Om technische redenen is alleen fysieke deelname mogelijk.

De stukken voor de ledenvergadering vindt u onder het betreffende menu.

We hopen u te verwelkomen op donderdag 21 maart te Utrecht!