Voorstel nieuwe beleidsregel

22 april 2022

De huidige regelgeving sluit niet (meer) aan op de praktijk en zal gaan leiden tot problemen voor bijna alle CBT’s. De beleidsregel ziet, naast de prestatiebeschrijvingen bijzondere tandheelkunde en bijbehorende tarieven, toe op de voorwaarden (‘erkenningscriteria’) voor het zijn van een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Wanneer een CBT niet voldoet aan de in de beleidsregel opgenomen ‘erkenningscriteria’ kan het feitelijk de door de NZa vastgestelde prestatiebeschrijvingen niet rechtsgeldig in rekening brengen. De zorgverzekeraars krijgen steeds vaker verzoeken om toetsing van de beleidsregel. Door allerlei ontwikkelingen zien zowel de NZa als ZN een noodzaak om de beleidsregel zodanig aan te passen dat de handhaving eenvoudiger wordt. Daarom willen zij vanaf 2023 nieuwe ‘erkenningscriteria’ invoeren.  

Voor alle informatie, klik hier.

Het tijdpad
- Vóór 6 mei adviezen en suggesties insturen
- Op 11 mei van 19.00 tot 21.00 uur rondetafelgesprek (locatie volgt nog)
- Op 20 mei voorstel ZN/Cobijt gereed.