Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg, anesthesiologie bij ASS

3 maart 2019

De domeinnaam van de website van de Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg is gewijzigd in www.autismevriendelijkemondzorg.nl.

 

Op initiatief van de Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg heeft de Sectie Kinder-anesthesiologie het document 'Aanbevelingen voor anesthesiologische zorg aan kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)' geaccordeerd en op de website geplaatst.