Zorgverzekeraars financieren implementatie BijtMeter

30 april 2023

BijtMeter is een project van Cobijt om Value-Based Healthcare in te voeren in de bijzondere tandheelkunde. Cobijt heeft eerder, samen met een aantal centra de aanloopfase van het project gefinancierd. Met de zorgverzekeraars is nu afgesproken dat zij de implementatie financieren, in elk geval voor de komende drie jaren.

 Value-Based Healthcare (VBHC) is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Deze uitgangspunten worden in de geneeskunde en de mondzorg steeds belangrijker en in de nabije toekomst zelfs verplicht. ZN heeft VBHC ook in de Beleidsregel voor de Bijzondere Tandheelkunde opgenomen, hoewel nu nog erg vrijblijvend geformuleerd. Vanaf 2027 zal het echter verplicht zijn een vorm van VBHC te hanteren.

Het goede nieuws is dat Cobijt dit al jaren geleden heeft ingezien en heeft ingestemd met het ontwikkelen van een dataset voor de verschillende differentiaties binnen de bijzondere tandheelkunde. Vervolgens heeft een werkgroep dit uitgewerkt en samen met het bedrijf Brightfish een VBHC systeem gebouwd: BijtMeter.

Een VBHC systeem werkt alleen optimaal als zoveel mogelijk tandartsen binnen een differentiatie eraan meedoen. Hoe meer data, hoe meer we kunnen vergelijken en leren. De ALV van Cobijt heeft daarom in 2022 ingestemd met het bouwen en beschikbaar stellen van BijtMeter aan de leden en de centra.

 Met ZN is nu afgesproken dat in 2023 zes centra kunnen starten. Hiervoor hebben zich al voldoende centra aangemeld. BijtMeter wordt op dit moment geïnstalleerd bij Vogellanden. Het centrum dat het snelst kan starten wordt de volgende totdat er zes zijn geïmplementeerd. Vervolgens kunnen in 2024 opnieuw zeven of acht centra aangesloten worden en in 2025 ook. Het maximum aantal centra dat tot en met 2025 mee kan doen is 21.

 Zoals al eerder aangegeven via de nieuwsbrief, hebben we geprobeerd om de kosten voor BijtMeter voor het grootste deel bij de verzekeraars neer te leggen. Daarbij werd er rekening mee gehouden dat Cobijt zou moeten voorfinancieren. ZN is echter bereid om álle kosten voor haar rekening te nemen en mee te werken aan een pragmatische oplossing.

De afspraken gelden in eerste instantie voor drie jaar. De totale kosten voor deze drie jaar zijn berekend en zullen bij één centrum in rekening worden gebracht. Vogellanden is bereid dit op zich te nemen. Vervolgens worden de kosten verdeeld over alle X731 centra. Op deze manier betalen alle verzekeraars een gelijkwaardig deel van de kosten. Vanaf 2024 kunnen deze centra het bedrag opnemen in de begroting en het uurtarief.

De financiering loopt dus via de X731 centra, maar alle bij Cobijt bekende en op de website vermelde centra mogen meedoen met BijtMeter.

Belangrijk om op te merken is dat alle data altijd eigendom van het centrum blijven.

Zodra de eerste resultaten van de meetgegevens beschikbaar zijn, zullen we deze presenteren op de ALV.

Wij wensen de eerste zes centra heel veel succes!